18 maj 2015 08:00

18 maj 2015 08:00

Bråk om anställning på högskolan

Tillsättningen av en tjänst vid Högskolan i Skövde har överklagats. Den klagande kräver att anställningsbeslutet undanröjs. Högskolan anser att överklagandet ska avslås.

Nyligen överklagade en person ett anställningsbeslut vid Högskolan i Skövde till Överklagandenämnden för högskolan. Denne anser att anställningen som skedde för några år sedan inte har genomförts på rätt sätt.

Slapp konkurrens

Högskolan ska, enligt den klagande, först ha utlyst tjänsten som då söktes av åtskilliga kvalificerade personer. Efter några månader beslutade högskolan att avbryta anställningsförfarandet.

Ytterligare några månader senare beslöt högskolan på nytt att man hade behov av den aktuella tjänsten. Denna gång ska man, enligt den klagande, ha glömt att nyanställningar skall föregås av utlysningar så att alla som vill kan söka anställningen. ”Således kunde man anställa NN (en visstidsanställd på högskolan) utan besvärande konkurrens”, sägs i överklagandet. I detta framgår också att personen överklagar just att anställningsbeslutet inte föregicks av någon utlysning.

”I anställningsförordningen stadgas att en myndighet på lämpligt sätt skall informera om en ledig tjänst om denna beräknas vara längre än sex månader och detta för att de av anställningen intresserade skall kunna anmäla det till myndigheten inom en viss tid” uppger den klagande och lägger också till att den som anställdes inte heller uppfyllde villkoren för så kallad inlasning i lagen om anställningsskydd.

Anmälaren yrkar att Överklagandenämnden undanröjer anställningen. I dagarna har högskolan yttrat sig till nämnden.

Inställningen är att överklagandet ska avslås. Högskolan medger visserligen att uppfattningen om att den visstidsanställde hade varit anställd så länge att anställningen övergått till en tillsvidareanställning var felaktig.

Samma effekt

Men säger samtidigt att om man hade utlyst tjänsten så hade effekten blivit den samma – den visstidsanställde hade då fått vara vikare i avvaktan på tillsättning. Eftersom anställningen efter två månaders vikariat automatiskt hade övergått till en tillsvidareanställning, hade anställningsbehovet därefter upphört, säger högskolan. Nu är det upp till Överklagandenämnden att fatta beslut i ärendet.

Nyligen överklagade en person ett anställningsbeslut vid Högskolan i Skövde till Överklagandenämnden för högskolan. Denne anser att anställningen som skedde för några år sedan inte har genomförts på rätt sätt.

Slapp konkurrens

Högskolan ska, enligt den klagande, först ha utlyst tjänsten som då söktes av åtskilliga kvalificerade personer. Efter några månader beslutade högskolan att avbryta anställningsförfarandet.

Ytterligare några månader senare beslöt högskolan på nytt att man hade behov av den aktuella tjänsten. Denna gång ska man, enligt den klagande, ha glömt att nyanställningar skall föregås av utlysningar så att alla som vill kan söka anställningen. ”Således kunde man anställa NN (en visstidsanställd på högskolan) utan besvärande konkurrens”, sägs i överklagandet. I detta framgår också att personen överklagar just att anställningsbeslutet inte föregicks av någon utlysning.

”I anställningsförordningen stadgas att en myndighet på lämpligt sätt skall informera om en ledig tjänst om denna beräknas vara längre än sex månader och detta för att de av anställningen intresserade skall kunna anmäla det till myndigheten inom en viss tid” uppger den klagande och lägger också till att den som anställdes inte heller uppfyllde villkoren för så kallad inlasning i lagen om anställningsskydd.

Anmälaren yrkar att Överklagandenämnden undanröjer anställningen. I dagarna har högskolan yttrat sig till nämnden.

Inställningen är att överklagandet ska avslås. Högskolan medger visserligen att uppfattningen om att den visstidsanställde hade varit anställd så länge att anställningen övergått till en tillsvidareanställning var felaktig.

Samma effekt

Men säger samtidigt att om man hade utlyst tjänsten så hade effekten blivit den samma – den visstidsanställde hade då fått vara vikare i avvaktan på tillsättning. Eftersom anställningen efter två månaders vikariat automatiskt hade övergått till en tillsvidareanställning, hade anställningsbehovet därefter upphört, säger högskolan. Nu är det upp till Överklagandenämnden att fatta beslut i ärendet.