18 maj 2015 05:00

18 maj 2015 09:20

Holländare storsatsar på Elins esplanad

Kan få 15–25 nya butiker

Fastighetsägarna bakom Elins esplanad förbereder för en stor expansion. Går planerna i lås handlar det om investeringar för 250–350 miljoner kronor.

– Vi märker en stor efterfrågan på att komma till Skövde från intressenter som i dag inte är etablerade här, säger Patrik Sörnell, fastighetsansvarig vid Sverigekontoret hos nederländska Eurocommiercal Properties.

Börsnoterat

Bolaget som äger shoppingcenter i Sverige, Frankrike och Italien är noterat på Amsterdambörsen. Ledningen är nöjda med hur satsningen i Skövde har fallit ut och planerar nu för nästa steg.

– Skövde var inte självklart när vi började, men i dag ser vi hur handeln och pendlingen till Skövde ökar. Staden har också ambitionen att fortsätta växa.

– Vår ambition är att bygga ut upp till 10 000 kvadratmeter: 8 000 kvadratmeter skulle vara uthyrningsbart och i så fall handlar det om 15 till 25 nya butiker, beskriver Sörnell för SLA.

Den uthyrningsbara ytan på Elins (inklusive Maxi) är i dag 28 800 kvadratmeter.

Nya koncept

Sörnell säger att man planerar för en del nya koncept och mindre butiker jämfört med de storlekar som finns på Elins esplanad i dag.

Investeringarna väntas ligga i storleksordningen 250 till 350 miljoner kronor uppger Patrik Sörnell som säger att det är främst shoppingcenter i Jönköping och Örebro som man ser som sina främsta konkurrenter.

– Vi vill att kunden ska kunna fylla alla sina behov hos och inte behöva åka till A6 eller andra center.

Primärt är det inte stadskärnan vi konkurrerar med, säger Sörnell.

Under 2015 pågår ett arbete med att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Det görs i dialog med kommunens samhällsbyggnadssektor.

– Knäckfrågan är infrastrukturen och hur den löses för både lokala och långväga kunder, säger Sörnell.

I ett plan

Han vill inte gå in i detalj på vilka trafiklösningar eller utbyggnader som diskuteras, men utesluter en expansion på höjden.

– Det är inte önskvärt utan vi strävar efter att ha allt i ett plan.

Patrik Sörnell säger att målet är att ha en ny detaljplan godkänd 2016 för att kunna påbörja utbyggnaden 2017.

– Vi märker en stor efterfrågan på att komma till Skövde från intressenter som i dag inte är etablerade här, säger Patrik Sörnell, fastighetsansvarig vid Sverigekontoret hos nederländska Eurocommiercal Properties.

Börsnoterat

Bolaget som äger shoppingcenter i Sverige, Frankrike och Italien är noterat på Amsterdambörsen. Ledningen är nöjda med hur satsningen i Skövde har fallit ut och planerar nu för nästa steg.

– Skövde var inte självklart när vi började, men i dag ser vi hur handeln och pendlingen till Skövde ökar. Staden har också ambitionen att fortsätta växa.

– Vår ambition är att bygga ut upp till 10 000 kvadratmeter: 8 000 kvadratmeter skulle vara uthyrningsbart och i så fall handlar det om 15 till 25 nya butiker, beskriver Sörnell för SLA.

Den uthyrningsbara ytan på Elins (inklusive Maxi) är i dag 28 800 kvadratmeter.

Nya koncept

Sörnell säger att man planerar för en del nya koncept och mindre butiker jämfört med de storlekar som finns på Elins esplanad i dag.

Investeringarna väntas ligga i storleksordningen 250 till 350 miljoner kronor uppger Patrik Sörnell som säger att det är främst shoppingcenter i Jönköping och Örebro som man ser som sina främsta konkurrenter.

– Vi vill att kunden ska kunna fylla alla sina behov hos och inte behöva åka till A6 eller andra center.

Primärt är det inte stadskärnan vi konkurrerar med, säger Sörnell.

Under 2015 pågår ett arbete med att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Det görs i dialog med kommunens samhällsbyggnadssektor.

– Knäckfrågan är infrastrukturen och hur den löses för både lokala och långväga kunder, säger Sörnell.

I ett plan

Han vill inte gå in i detalj på vilka trafiklösningar eller utbyggnader som diskuteras, men utesluter en expansion på höjden.

– Det är inte önskvärt utan vi strävar efter att ha allt i ett plan.

Patrik Sörnell säger att målet är att ha en ny detaljplan godkänd 2016 för att kunna påbörja utbyggnaden 2017.

Fakta

Eurocommiercal Properties är ett aktiebolag noterat på Amsterdambörsen. Bolaget äger och förvaltar shoppinggallerior i Frankrike, Italien och Sverige. Bergvik i Karlstad, 421 i Göteborg och Eurostop i Halmstad är några exempel.

Källa: