18 maj 2015 16:43

18 maj 2015 16:43

Ledningar byts i Garpaparken

Gång- och cykelväg grävs upp

Ett större ledningsarbete har inletts i Garpaparken – ett parti ska helt bytas och på ett annat ska ledningen dubbleras.

– Det blir en kapacitetsökning, säger Gunnar Hägg, Skövde kommun.

Arbetet i Garpaparken startade på måndagen med vissa förberedelser, men det dröjer några dagar innan Skövdeborna på allvar kan se att arbetet är i gång.

– Vi börjar med att lägga en ny ledning under Majorsgatan, i höjd med Garpadammen, säger Gunnar Hägg, va-ingenjör.

Ledningar som går under gång- och cykelvägen, nedanför pingstkyrkan, ska också bytas, från hörnet på SLA-huset och 60 meter norrut. Kapacitetsökningen i dagvattensystemet, som betjänar nordöstra delen av centrum, kan också lösa problemet med att vatten svämmar över i SLA-husets källare. Övriga ledningar ska infordras med platsstrumpa. Eftersom den i sig gör att rören blir glattare leder även det till en kapacitetsökning. Där behöver man inte gräva för att utföra arbetet.

– Men på vissa håll måste vi gräva och därmed kommer cyklister och gående att få ta andra vägar under några veckor.

Det är även annat på gång i parken. Kommunen har gjort en riskbedömning av alla träd. En ek, som står i slänten mot kyrkogården, är dålig.

– Den ska tas bort. Den, och ytterligare en ek som föll av sig själv nyligen, har långsamt dött, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson.

– När det byggdes en parkeringsplats vid kyrkogården för 20-25 år sedan fylldes slänten ut så mycket att det täckte delar av stammarna och då dör träden. Men ekar dör långsamt, därför har det tagit många år.

Arbetet i Garpaparken startade på måndagen med vissa förberedelser, men det dröjer några dagar innan Skövdeborna på allvar kan se att arbetet är i gång.

– Vi börjar med att lägga en ny ledning under Majorsgatan, i höjd med Garpadammen, säger Gunnar Hägg, va-ingenjör.

Ledningar som går under gång- och cykelvägen, nedanför pingstkyrkan, ska också bytas, från hörnet på SLA-huset och 60 meter norrut. Kapacitetsökningen i dagvattensystemet, som betjänar nordöstra delen av centrum, kan också lösa problemet med att vatten svämmar över i SLA-husets källare. Övriga ledningar ska infordras med platsstrumpa. Eftersom den i sig gör att rören blir glattare leder även det till en kapacitetsökning. Där behöver man inte gräva för att utföra arbetet.

– Men på vissa håll måste vi gräva och därmed kommer cyklister och gående att få ta andra vägar under några veckor.

Det är även annat på gång i parken. Kommunen har gjort en riskbedömning av alla träd. En ek, som står i slänten mot kyrkogården, är dålig.

– Den ska tas bort. Den, och ytterligare en ek som föll av sig själv nyligen, har långsamt dött, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson.

– När det byggdes en parkeringsplats vid kyrkogården för 20-25 år sedan fylldes slänten ut så mycket att det täckte delar av stammarna och då dör träden. Men ekar dör långsamt, därför har det tagit många år.