19 maj 2015 16:57

19 maj 2015 16:57

Högskolan anklagas för namnstöld

HÖGSKOLAN

Apply IT AB är ett företag på Ekerö i Stockholm. Det är också namnet på en forskarskola på Högskolan i Skövde.

Nu anklagas högskolan för namnstöld.

Företaget har kontaktat högskolan och menar att de gör intrång i ensamrätten till bolagets firmanamn.

De riktar nu skadeståndsanspråk mot lärosätet. Företaget vill att högskolan förbjuds att använda namnet, samt att de vill ha ersättning.

Apply IT AB är ett företag på Ekerö i Stockholm. Det är också namnet på en forskarskola på Högskolan i Skövde.

Nu anklagas högskolan för namnstöld.

Företaget har kontaktat högskolan och menar att de gör intrång i ensamrätten till bolagets firmanamn.

De riktar nu skadeståndsanspråk mot lärosätet. Företaget vill att högskolan förbjuds att använda namnet, samt att de vill ha ersättning.