19 maj 2015 06:00

19 maj 2015 06:00

"Kul i naturen" väntar under veckan

VÄRING: Kultur och miljö vid Vakällan

Det blir natur, kultur och miljö som kommer att stå i fokus vid Vakällan under veckan.

Wäring-Locketorps Hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar under veckan Natur-, kultur- och miljödagar vid Vakällan, Dagstorp Väring.

Det blir den 21:a gången i ordningen, och syftet är det samma som vid tidigare tillställningar: att besökarna ska få en härlig naturupplevelse i skog och mark.

Dagarna kommer bland mycket annat, att bjuda på utställningar, tipspromenad och försäljningar av olika handverk.

Samtliga av kommunens skolklasser upp till årskurs 6 är inbjudna att besöka Vakällan under onsdagen och torsdagen. 749 stycken elever är anmälda, vilket är en ökning med över hundra stycken sedan förra året.

Wäring-Locketorps Hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar under veckan Natur-, kultur- och miljödagar vid Vakällan, Dagstorp Väring.

Det blir den 21:a gången i ordningen, och syftet är det samma som vid tidigare tillställningar: att besökarna ska få en härlig naturupplevelse i skog och mark.

Dagarna kommer bland mycket annat, att bjuda på utställningar, tipspromenad och försäljningar av olika handverk.

Samtliga av kommunens skolklasser upp till årskurs 6 är inbjudna att besöka Vakällan under onsdagen och torsdagen. 749 stycken elever är anmälda, vilket är en ökning med över hundra stycken sedan förra året.