19 maj 2015 18:18

19 maj 2015 18:18

Lovar satsning på unga

POLITIK: Alliansen presenterade sitt budgetförslag

EKONOMI. Alliansen i Skövde beskriver sitt budgetförslag som en satsning på unga, på ytterområdena samt på kultur- och fritid. 30 miljoner kronor läggs in för investeringar på Billingen.

Det avslöjade de fyra borgerliga partierna vid gårdagens presskonferens om budgeten för 2016.

– Fler unga ska välja Skövde för att bo, leva och verka, sa kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Fler bostäder för unga, ökat kultur- och fritidsutbud, satsningar på Sweden Game Arena, satsningar på fritidsgårdarna och Skövde som attraktiv studentstad var några av punkterna som beskrivs som riktade mot ungdomarna.

En ny familjecentral ska ligga centralt i Skövde.

30 miljoner kronor (10 mkr per år) avsätts för investeringar på Billingen.

– Besöksnäringen är viktig för Skövdes utveckling och där ska vi vara med. Nu visar vi att vi är beredda att satsa på Billingen, men exakt vad vi ska göra för pengarna är under utredning. Det är inte säkert att det är tillräckligt, men vi skickar en viktig signal nu, säger Katarina Jonsson.

Nytt åk – ingen pool

9 miljoner kronor satsas på Boulogner, 8,5 mkr på en ny actionpark. 11 miljoner läggs på ny åkattraktion i Arenabadet och 7 miljoner i renovering av dusch- och omklädningsrum. Däremot har planerna på en utomhuspool vid Arena Skövde strukits ur investeringsplanen.

500 000 kronor i tre år satsas på att försköna ytterområden och 500 000 kronor läggs i en landsbygdspott som ska stimulera lokal utveckling.

Leif Walterum C) välkomnar de satsningarna, men lyfte också fram ett utredningsuppdrag om att fler villa- och radhustomter ska tillskapas i Värsås.

Skövde kommun har haft en stark ekonomi under flera år och det ser ut att hålla i sig även under 2016. Driftbudgeten är på 2,6 miljarder kronor och väntas 2016 ge ett överskott på 52 miljoner kronor.

– Vi följer målen i visionen om att nå 60 000 invånare och befolkningsökningen är stommen i att ha en god ekonomi, säger Jonsson.

Måste effektivisera

Alla nämnderna får ökad ram, men måste samtidigt effektivisera sina verksamheter med en procent per år.

– Oavsett om man är privat eller offentlig finns ett ständigt behov att genomför effektiviseringar, säger Jonsson.

Skatten höjdes 2014, men lämnas nu oförändrad.

Vill ha lärarutbildning

Vid presskonferensen avslöjades också att Skövde kommun drar i gång ett arbete för att få tillbaka grundlärarutbildningen till högskolan.

– Vi måste säkra försörjning av lärarkompetens som annars riskerar att bli en bristvara, säger Leif Walterum.

Arbetet ska ske i samarbete med andra kommuner i Skaraborg och högskolan.

Det avslöjade de fyra borgerliga partierna vid gårdagens presskonferens om budgeten för 2016.

– Fler unga ska välja Skövde för att bo, leva och verka, sa kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Fler bostäder för unga, ökat kultur- och fritidsutbud, satsningar på Sweden Game Arena, satsningar på fritidsgårdarna och Skövde som attraktiv studentstad var några av punkterna som beskrivs som riktade mot ungdomarna.

En ny familjecentral ska ligga centralt i Skövde.

30 miljoner kronor (10 mkr per år) avsätts för investeringar på Billingen.

– Besöksnäringen är viktig för Skövdes utveckling och där ska vi vara med. Nu visar vi att vi är beredda att satsa på Billingen, men exakt vad vi ska göra för pengarna är under utredning. Det är inte säkert att det är tillräckligt, men vi skickar en viktig signal nu, säger Katarina Jonsson.

Nytt åk – ingen pool

9 miljoner kronor satsas på Boulogner, 8,5 mkr på en ny actionpark. 11 miljoner läggs på ny åkattraktion i Arenabadet och 7 miljoner i renovering av dusch- och omklädningsrum. Däremot har planerna på en utomhuspool vid Arena Skövde strukits ur investeringsplanen.

500 000 kronor i tre år satsas på att försköna ytterområden och 500 000 kronor läggs i en landsbygdspott som ska stimulera lokal utveckling.

Leif Walterum C) välkomnar de satsningarna, men lyfte också fram ett utredningsuppdrag om att fler villa- och radhustomter ska tillskapas i Värsås.

Skövde kommun har haft en stark ekonomi under flera år och det ser ut att hålla i sig även under 2016. Driftbudgeten är på 2,6 miljarder kronor och väntas 2016 ge ett överskott på 52 miljoner kronor.

– Vi följer målen i visionen om att nå 60 000 invånare och befolkningsökningen är stommen i att ha en god ekonomi, säger Jonsson.

Måste effektivisera

Alla nämnderna får ökad ram, men måste samtidigt effektivisera sina verksamheter med en procent per år.

– Oavsett om man är privat eller offentlig finns ett ständigt behov att genomför effektiviseringar, säger Jonsson.

Skatten höjdes 2014, men lämnas nu oförändrad.

Vill ha lärarutbildning

Vid presskonferensen avslöjades också att Skövde kommun drar i gång ett arbete för att få tillbaka grundlärarutbildningen till högskolan.

– Vi måste säkra försörjning av lärarkompetens som annars riskerar att bli en bristvara, säger Leif Walterum.

Arbetet ska ske i samarbete med andra kommuner i Skaraborg och högskolan.

Skolan har största budgeten

Driftbudgeten:

Från och med 2015 har kommunen färre, men större nämnder. Så här mycket får de olika facknämnderna i sin budgetram för 2016.

Kommunstyrelsen: 399 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnd: 1 029 miljoner kr

Vård- och omsorgsnämnden: 792 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnden: 163 miljoner kronor

Servicenämnd: 5,7 miljoner kronor

Socialnämnden: 184 miljoner kronor

Investeringsbudgeten:

I förslaget till investeringsbudget ligger 422 miljoner kronor för 2016.

Där ligger stora satsningar på skolan. 190 miljoner kronor läggs på en ny grundskola i Trädgårdstaden. Den ska vara för tre parallella årskurser. Efter 2019 ska ytterligare skolytor skapas i centralt i Skövde, kanske genom utbyggnad av befintliga skolor.

30 miljoner kronor finns sedan tidigare aviserade för satsningar i centrum. Främst på Hertig Johans torg och Hertig Johans gata. Under 2016 ska 20 miljoner användas.

Vad händer nu? Budgeten ska fastställa av kommunfullmäktige i juni. Alliansen har inte egen majoritet längre och kan inte rösta igenom den av egen kraft. Sverigedemokraterna är vågmästare och skulle teoretisk kunna fälla den genom att rösta med ett rödgrönt alternativ. Det verkar dock inte troligt. I november i fjol la SD ned sina röster när budgeten för 2015 fastställdes.

Några andra satsningar:

Föreningsbidragen höjs med 2,5 procent. 1 mkr i kulturstimulerande satsningar för barn och unga.

Källa: