19 maj 2015 16:26

19 maj 2015 16:26

Många faktorer talar för Skövde

SKARABORG: Utredningen på psykiatrins lokalisering

Utredningen om var vuxenpsykiatrins slutenvård ska finnas talar för Skövde.

Beslut om den slutna, inklusive akutverksamheten, vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus tas nästa vecka.

Under tisdagen blev utredningen, som ska ligga till grund för besluten av Skaraborgs sjukhus styrelse och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, offentlig.

Slutsatsen, att det innebär stora fördelar att flytta verksamheten från Falköping till Skövde, skrivs inte ut men budskapet är tydligt.

Samverkan med den somatiska vården, patientsäkerheten, att psykiatrin blir mer känd för de som utbildar sig i Skövde, att Skövde ligger mer centralt, att akutambulansen alltid skulle gå till Skövde, färre transporter, goda kommunikationer samt att ett bygge i Skövde går i linje med regionens ambition om en samlad somatisk och psykiatrisk vård, är några faktorer som talar för Skövde.

En förteckning över hot och möjligheter vid en flytt till Skövde, så nämns fyra hot och 18 möjligheter.

Den uppbyggda kompetensen, närheten till rättspsykiatrin, att det skulle räcka med en jourlinje för all verksamhet samt oro för att personal inte flyttar med till Skövde är några skäl som talar för att ha kvar slutenvården, inklusive akutverksamheten, i Falköping.

En nackdel för Skövde är att det skulle ta längre tid att uppföra en ny byggnad, jämfört med Falköping där de flesta handlingarna är klara. Det var bara ett godkännande från regionstyrelsen som fattades.

Beslut om den slutna, inklusive akutverksamheten, vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus tas nästa vecka.

Under tisdagen blev utredningen, som ska ligga till grund för besluten av Skaraborgs sjukhus styrelse och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, offentlig.

Slutsatsen, att det innebär stora fördelar att flytta verksamheten från Falköping till Skövde, skrivs inte ut men budskapet är tydligt.

Samverkan med den somatiska vården, patientsäkerheten, att psykiatrin blir mer känd för de som utbildar sig i Skövde, att Skövde ligger mer centralt, att akutambulansen alltid skulle gå till Skövde, färre transporter, goda kommunikationer samt att ett bygge i Skövde går i linje med regionens ambition om en samlad somatisk och psykiatrisk vård, är några faktorer som talar för Skövde.

En förteckning över hot och möjligheter vid en flytt till Skövde, så nämns fyra hot och 18 möjligheter.

Den uppbyggda kompetensen, närheten till rättspsykiatrin, att det skulle räcka med en jourlinje för all verksamhet samt oro för att personal inte flyttar med till Skövde är några skäl som talar för att ha kvar slutenvården, inklusive akutverksamheten, i Falköping.

En nackdel för Skövde är att det skulle ta längre tid att uppföra en ny byggnad, jämfört med Falköping där de flesta handlingarna är klara. Det var bara ett godkännande från regionstyrelsen som fattades.