19 maj 2015 06:00

19 maj 2015 06:00

Många protester mot hållplatsflytt

SKÖVDE: Samråd om Ekedal

Boende på Henriksbergsgatan protesterar mot förslaget att flytta busshållplatsen närmare Ekedals äldreboende

Det framgår av yttrandena över den nya detaljplan som kommunen förslår över Ekedal södra. Syftet är att bygga 190 nya bostäder och i samband med detta görs också justeringar i kollektivtrafiken.

Därför föreslår att busshållsplatsen flyttas längre upp mot Ekedals äldreboende och den nya förskolan som planeras.

40-talet boende på Henriksbergsgatan har skrivit på ett protestbrev som lämnats in till Skövde kommun.

Får stöd

I fredags var det sista dagen att yttra sig över planförslaget och de boende får även stöd av AB Skövdebostäder.

Det kommunala bostadsbolaget skriver i sitt svar att hållplatsen bör vara kvar i sitt nuvarande läge. Man pekar på att ett av husen är seniorboende och det bor många äldre där.

Även Västtrafik förordar att hållplatsen ligger kvar.

Däremot vill Per Granath, sektorschef för vård och omsorg, förbättra tillgängligheten till Ekedals äldreboende för de som reser dit med buss . Han skriver att det är av yttersta vikt att det finns bra kommunikationer i anslutning till Ekedals äldrecentrum.

Står för tätt

I övrigt är det få kritiska synpunkter på förslaget. AB Skövdebostäder, som ska bygga tre lamellhus, anser dock att husen står tätare jämfört med ursprungsförslaget.

Bolaget vill minska insynen mellan husen och öka solinsläppet genom att låta dem stå lite glesare.

Det framgår av yttrandena över den nya detaljplan som kommunen förslår över Ekedal södra. Syftet är att bygga 190 nya bostäder och i samband med detta görs också justeringar i kollektivtrafiken.

Därför föreslår att busshållsplatsen flyttas längre upp mot Ekedals äldreboende och den nya förskolan som planeras.

40-talet boende på Henriksbergsgatan har skrivit på ett protestbrev som lämnats in till Skövde kommun.

Får stöd

I fredags var det sista dagen att yttra sig över planförslaget och de boende får även stöd av AB Skövdebostäder.

Det kommunala bostadsbolaget skriver i sitt svar att hållplatsen bör vara kvar i sitt nuvarande läge. Man pekar på att ett av husen är seniorboende och det bor många äldre där.

Även Västtrafik förordar att hållplatsen ligger kvar.

Däremot vill Per Granath, sektorschef för vård och omsorg, förbättra tillgängligheten till Ekedals äldreboende för de som reser dit med buss . Han skriver att det är av yttersta vikt att det finns bra kommunikationer i anslutning till Ekedals äldrecentrum.

Står för tätt

I övrigt är det få kritiska synpunkter på förslaget. AB Skövdebostäder, som ska bygga tre lamellhus, anser dock att husen står tätare jämfört med ursprungsförslaget.

Bolaget vill minska insynen mellan husen och öka solinsläppet genom att låta dem stå lite glesare.