19 maj 2015 10:56

19 maj 2015 10:57

Skas-läkare prisas för innovativt utvecklingsarbete

Läkaren Per Gustafsson har fått en utmärkelse samt cirka 2,5 miljoner kronor till forskning för att mäta lungfunktionen hos små barn med lungsjukdomen cystisk fibros.

Utmärkelsen till Per Gustafsson, som jobbar vid barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs sjukhus, kommer från en amerikansk stiftelse och kommer att delas ut i Bryssel i juni.

Han får även 260 000 euro (cirka 2,5 miljoner kronor) för fortsatt forskning. Huvudsyftet är att utveckla metoderna att mäta lungfunktionen hos små barn med den svåra lungsjukdomen. Utvecklingen är angelägen, av de barn som har sjukdomen dör 95 procent som vuxna på grund av den.

– Om några år ska det vara möjligt att, på kliniker över hela världen, undersöka lungorna på barn redan när de är spädbarn, säger Per Gustafsson.

I normala fall undersöks lungfunktionen genom att patienten tar ett maximalt andetag och blåser ut så länge som möjligt. Små barn klarar inte det. Under den nya metoden andas de in en gasblandning, med bland annat helium.

– Vi studerar hur gasen blandas i lungorna, både när barnet andas in och när det andas ut. Vi kan köra den nya metoden, där vi mäter koncentrationen av olika gaser med ultraljud, med de apparater vi använt tidigare.

Nu väntar en utvärdering i Skövde samt tester vid kliniker i Göteborg och Sydney.

– Vi kör igång i augusti och räknar med att det är klart om två år.

Utmärkelsen till Per Gustafsson, som jobbar vid barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs sjukhus, kommer från en amerikansk stiftelse och kommer att delas ut i Bryssel i juni.

Han får även 260 000 euro (cirka 2,5 miljoner kronor) för fortsatt forskning. Huvudsyftet är att utveckla metoderna att mäta lungfunktionen hos små barn med den svåra lungsjukdomen. Utvecklingen är angelägen, av de barn som har sjukdomen dör 95 procent som vuxna på grund av den.

– Om några år ska det vara möjligt att, på kliniker över hela världen, undersöka lungorna på barn redan när de är spädbarn, säger Per Gustafsson.

I normala fall undersöks lungfunktionen genom att patienten tar ett maximalt andetag och blåser ut så länge som möjligt. Små barn klarar inte det. Under den nya metoden andas de in en gasblandning, med bland annat helium.

– Vi studerar hur gasen blandas i lungorna, både när barnet andas in och när det andas ut. Vi kan köra den nya metoden, där vi mäter koncentrationen av olika gaser med ultraljud, med de apparater vi använt tidigare.

Nu väntar en utvärdering i Skövde samt tester vid kliniker i Göteborg och Sydney.

– Vi kör igång i augusti och räknar med att det är klart om två år.