19 maj 2015 05:00

19 maj 2015 05:00

Slarv med lunchkvitton hos kommunstyrelsen

SKÖVDE: Revisionen hittade brister i representationen

Kommunstyrelsen brister i redovisningen av sin egen representation. Det slarvas både med att ange deltagarna och syftet med representationen skriver revisorerna i en rapport.

Det är i en granskning av representationen för 2014 som revisorerna slår ner på bristerna efter att ha gjort stickprovkontroller av fakturor hos kommunstyrelsen.

Granskningen är gjort av en externt anlitad revisor som i sin rapport pekar på att ändamålet alltför ofta inte framgår. Underlaget förklarar inte varför kommunen ska stå för kostnaderna.

Arbetsluncher

Som exempel ges att det inte är tillräckligt att skriva ”arbetslunch” som beskrivning av ändamålet.

I vissa fall saknas även uppgifter om vilka som har deltagit vid arbetslunchen.

Kommunstyrelsen representerar för 800 000 kronor externt och internt varje år. Bristerna har framför allt upptäckts i den interna representationen.

Kommer se över

SLA har sett delar av det underlag som nu kritiseras. Där framgår att det är intern representation där både kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) deltar liksom flera ledande tjänstemän, bland annat kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Han säger att han kommer att ta upp revisorernas rapport med sina chefer i nästa vecka.

– Det är bra att revisorerna tittar på de här sakerna. Vi är inte klara med analysen av revisorernas rapport, men vi behöver se över och förbättra rutinerna, säger han.

Revisorernas granskning redovisades i slutet av mars och pekar på att även vissa av facknämnderna missar i att ange syftet och deltagare vid representationen.

Förbättringsförslag

Kommunens revisorer föreslår ett antal förbättringar:

Att nuvarande alkoholpolicyn ändras till en representationspolicy där det tydligt framgår vikten av att ange att ändamålet med representationen.

Dessutom bör alla beslutsattestanter uppmärksammas på att syfte och deltagare alltid måste anges.

Revisorerna föreslår även att internkontroll för representation sker även för 2015.

Det är i en granskning av representationen för 2014 som revisorerna slår ner på bristerna efter att ha gjort stickprovkontroller av fakturor hos kommunstyrelsen.

Granskningen är gjort av en externt anlitad revisor som i sin rapport pekar på att ändamålet alltför ofta inte framgår. Underlaget förklarar inte varför kommunen ska stå för kostnaderna.

Arbetsluncher

Som exempel ges att det inte är tillräckligt att skriva ”arbetslunch” som beskrivning av ändamålet.

I vissa fall saknas även uppgifter om vilka som har deltagit vid arbetslunchen.

Kommunstyrelsen representerar för 800 000 kronor externt och internt varje år. Bristerna har framför allt upptäckts i den interna representationen.

Kommer se över

SLA har sett delar av det underlag som nu kritiseras. Där framgår att det är intern representation där både kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) deltar liksom flera ledande tjänstemän, bland annat kommundirektören Tomas Fellbrandt.

Han säger att han kommer att ta upp revisorernas rapport med sina chefer i nästa vecka.

– Det är bra att revisorerna tittar på de här sakerna. Vi är inte klara med analysen av revisorernas rapport, men vi behöver se över och förbättra rutinerna, säger han.

Revisorernas granskning redovisades i slutet av mars och pekar på att även vissa av facknämnderna missar i att ange syftet och deltagare vid representationen.

Förbättringsförslag

Kommunens revisorer föreslår ett antal förbättringar:

Att nuvarande alkoholpolicyn ändras till en representationspolicy där det tydligt framgår vikten av att ange att ändamålet med representationen.

Dessutom bör alla beslutsattestanter uppmärksammas på att syfte och deltagare alltid måste anges.

Revisorerna föreslår även att internkontroll för representation sker även för 2015.