20 maj 2015 18:30

20 maj 2015 18:30

Alkolholpolicy ska göras om

SKÖVDE: Efter revisorernas granskning av representationen

Efter kritiken från revisorerna gör Skövde kommun om sin policy för representation. Nu ska en övergripande representationspolicy tas fram.

SLA skrev om rapporten i tisdagens tidning. Revisorerna pekade på brister i hur kommunstyrelsen hanterade bland annat lunchkvitton.

Alltför ofta saknades uppgifter om vilka personer som var med och åt samt syftet med representationen.

Får i uppdrag

Kommunledningen verkar ha lyssnat helt på revisorerna och ger nu kommundirektören Tomas Fellbrandt i uppdrag att omarbeta den nuvarande alkoholpolicyn till en ny övergripande representationspolicy.

– Det här är ingen överdådig representation och inget missbruk, men vi har missat i rutinerna och det måste vi skärpa. Det är bra, vi vill ha säkra rutiner, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Varför har bristerna uppstått?

– Vi har otroligt mycket regler och därför är det bra med internkontroll. Det är en del av en återkommande process där vi ser över rutinerna, svarar Jonsson.

Sektorerna får också i uppdrag att komplettera sina internkontrollplaner utifrån de brister som revisorerna har pekat på.

Policyn gäller i dag för kommunen och alla dess bolag.

SLA skrev om rapporten i tisdagens tidning. Revisorerna pekade på brister i hur kommunstyrelsen hanterade bland annat lunchkvitton.

Alltför ofta saknades uppgifter om vilka personer som var med och åt samt syftet med representationen.

Får i uppdrag

Kommunledningen verkar ha lyssnat helt på revisorerna och ger nu kommundirektören Tomas Fellbrandt i uppdrag att omarbeta den nuvarande alkoholpolicyn till en ny övergripande representationspolicy.

– Det här är ingen överdådig representation och inget missbruk, men vi har missat i rutinerna och det måste vi skärpa. Det är bra, vi vill ha säkra rutiner, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Varför har bristerna uppstått?

– Vi har otroligt mycket regler och därför är det bra med internkontroll. Det är en del av en återkommande process där vi ser över rutinerna, svarar Jonsson.

Sektorerna får också i uppdrag att komplettera sina internkontrollplaner utifrån de brister som revisorerna har pekat på.

Policyn gäller i dag för kommunen och alla dess bolag.