20 maj 2015 06:00

20 maj 2015 07:47

Lägger ner program på högskolan

Magisterprogrammet inom biomedicin på Högskolan i Skövde läggs ner. Programmet startar för sista gången i höst. Anledningen är att man nu vill koncentrera sina resurser till kandidatutbildningen i biomedicin.

Det utvecklingsarbetet föranleddes av de omdömen om bristande kvalitet som utbildningarna fick vid Universitetskanslersämbetets utvärdering i maj förra året.

Rektor Sigbritt Karlsson fattade beslutet om nedläggning.

Det utvecklingsarbetet föranleddes av de omdömen om bristande kvalitet som utbildningarna fick vid Universitetskanslersämbetets utvärdering i maj förra året.

Rektor Sigbritt Karlsson fattade beslutet om nedläggning.