20 maj 2015 19:30

20 maj 2015 20:01

Lockande men dyr flytt av station

SKÖVDE: Utreder flytt av Vattenfalls transformatorstation

Nu utreds en flytt av Vattenfalls transformatorstation vid Badhusgatan.

Kommunen får betala delar av flyttnotan och den blir inte billigt. Minst 27–28 miljoner säger den första beräkningen.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) ser ändå positivt på tillfället. Det pågår en ständig jakt på central mark som kan bebyggas med bostäder.

– Är det möjligt att genomföra en flytt har vi en positiv syn på att frigöra området för en framtida exploatering. Det skulle ha stor betydelse för Skövdes centrumutveckling, säger hon.

Vattenfall äger stationen och Skövde kommun har tidigare försökt att få den flyttad.

Dyra förra gången

2010 kostnadsberäknades en flytt till 64,5 miljoner kronor vilket politikerna den gången tyckte var alldeles för dyrt.

Skillnaden nu är att Vattenfall planerar för att byta ut stora delar av utrustningen. I samband med detta skulle en flytt bli möjlig om kommunen står för merkostnaderna.

De uppskattas i ett första skede till 27–28 miljoner kronor, men det är en tidig uppskattning och ingen slutlig kostnad betonar Katarina Jonsson.

Inleder förstudie

Kommunens samhällsbyggnadssektor och Vattenfall har tecknat ett avtal om förprojektering av en flytt. Den innebär i så fall en flytt av både Vattenfall och Skövdenäts anläggningar.

Vattenfall har redan beställt ny transformator. Den levereras under 2015 och kommunen måste under hösten 2015 ta ett beslut i frågan.

Nu eller aldrig

Centerpartiets kommunalråd Leif Walterum säger att det nu eller aldrig.

– Vattenfall har tagit kontakt med oss och erbjudit oss att ta titta på möjligheten. Gör de sina investeringar i anläggningen sitter vi fast där för lång tid säger han.

Ny plats för kraftstationen förelås väster om Vadsbovägen och söder om Käpplunda vårdcentrum.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) ser ändå positivt på tillfället. Det pågår en ständig jakt på central mark som kan bebyggas med bostäder.

– Är det möjligt att genomföra en flytt har vi en positiv syn på att frigöra området för en framtida exploatering. Det skulle ha stor betydelse för Skövdes centrumutveckling, säger hon.

Vattenfall äger stationen och Skövde kommun har tidigare försökt att få den flyttad.

Dyra förra gången

2010 kostnadsberäknades en flytt till 64,5 miljoner kronor vilket politikerna den gången tyckte var alldeles för dyrt.

Skillnaden nu är att Vattenfall planerar för att byta ut stora delar av utrustningen. I samband med detta skulle en flytt bli möjlig om kommunen står för merkostnaderna.

De uppskattas i ett första skede till 27–28 miljoner kronor, men det är en tidig uppskattning och ingen slutlig kostnad betonar Katarina Jonsson.

Inleder förstudie

Kommunens samhällsbyggnadssektor och Vattenfall har tecknat ett avtal om förprojektering av en flytt. Den innebär i så fall en flytt av både Vattenfall och Skövdenäts anläggningar.

Vattenfall har redan beställt ny transformator. Den levereras under 2015 och kommunen måste under hösten 2015 ta ett beslut i frågan.

Nu eller aldrig

Centerpartiets kommunalråd Leif Walterum säger att det nu eller aldrig.

– Vattenfall har tagit kontakt med oss och erbjudit oss att ta titta på möjligheten. Gör de sina investeringar i anläggningen sitter vi fast där för lång tid säger han.

Ny plats för kraftstationen förelås väster om Vadsbovägen och söder om Käpplunda vårdcentrum.