20 maj 2015 17:00

20 maj 2015 17:00

Foto: Johan Espefält

Populärt med kul i naturen

VÄRING: Natur- och miljödagar vid Vakällan för 21:a året i rad

Under temat ”Kul i naturen” arrangeras den 21:a upplagan av natur- och miljödagarna vid Vakällan utanför Väring.

– Grundtanken är att bjuda in till en dag i naturen, säger Rolf Johansson, ordförande i arrangerande Wäring-Locketorps hembygdsförening

Miljö- och naturdagarna vid Vakällan genomförs för 21:a året i rad och många skolklasser passar på att besöka evenemanget under de två dagarna. Det här året var 759 elever föranmälda.

– Det är drygt 140 elever mer än vad som besökte oss förra året, konstaterar Rolf Johansson.

Dagarna (onsdag och torsdag) går i naturens tecken och det finns en hel del att upptäcka – bland annat två slingor ute i skogen med olika stationer på vägen.

Wäring-Locketorps hembygdsförening arrangerar dagarna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, men det finns fler medarrangörer och bland andra fanns LRF, Skövde kommun, Värings scoutkår, jägarförbundet och Skövde biodlarförening på plats för att visa upp sin verksamhet.

På onsdagkvällen var det öppet för allmänheten med bland annat naturstig och underhållning i form av sång och musik från Håkan Nyström och Marianne Westberg.

Miljö- och naturdagarna vid Vakällan genomförs för 21:a året i rad och många skolklasser passar på att besöka evenemanget under de två dagarna. Det här året var 759 elever föranmälda.

– Det är drygt 140 elever mer än vad som besökte oss förra året, konstaterar Rolf Johansson.

Dagarna (onsdag och torsdag) går i naturens tecken och det finns en hel del att upptäcka – bland annat två slingor ute i skogen med olika stationer på vägen.

Wäring-Locketorps hembygdsförening arrangerar dagarna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, men det finns fler medarrangörer och bland andra fanns LRF, Skövde kommun, Värings scoutkår, jägarförbundet och Skövde biodlarförening på plats för att visa upp sin verksamhet.

På onsdagkvällen var det öppet för allmänheten med bland annat naturstig och underhållning i form av sång och musik från Håkan Nyström och Marianne Westberg.