20 maj 2015 05:00

20 maj 2015 05:00

Projektet där krossat glas är guld

BISTÅND: Lär ut byggteknik för hållbara hus i Moçambique

Projekt. Linus Ingemarsson från Skövde är i Moçambique och arbetar med ett projekt som går ut på att bygga och lära ut hur man bygger hållbara hus.

– Vad är en av de mest grundläggande sakerna för att ha ett någorlunda fungerande liv? Jo, ett hållbart hem. Tak över huvudet. Något som vi tar för givet. Så idén att fokusera på det kändes rätt från början, berättar han för SLA.

24-årige Linus Ingemarsson, bördig från Skövde och numera boende i Bergen i Norge, är sedan i början av mars i Moçambique med Project Vita.

– Vi fokuserar på en by som heter Nhangau. Regnperioderna här är extrema och en sådan sak som ett fundament för att hålla vattnet borta från hus existerar knappt. Så fokus ligger på att lära ut en byggteknik till byborna som i slutändan kan skapa hållbara hem åt dem och att de själva ska kunna fortsätta använda den tekniken, förklarar Linus i denna intervju som görs per mejl.

Återvunnet

Eftersom människorna inte har pengar försöker man bygga hus som i princip är gratis. De använder sig av lera, sand, halm och vatten för att göra så kallade adobe-bricks som är ungefär lika starka som tegelstenar när de har torkat.

– Fokus ligger på att få till det med endast naturligt och återvunnet material. Krossat glas har blivit som guld för oss, vi har använt massvis i fundamentet för att hålla vattnet borta.

Vänner

Men, berättar Linus, ju längre tid projektet pågått desto mer har han märkt att andra viktiga saker dykt upp. Det handlar inte längre om att bara bygga ett hus.

– För mig personligen har de sociala aspekterna växt sig så mycket starkare. En grupp människor från helt olika världar jobbar för ett gemensamt mål, tillsammans. Jag kallar inte dessa människor för några bybor i Moçambique. Jag ser dessa människor som mina vänner. Att människor under sådana levnadsförhållanden ändå kan sprida så mycket kärlek och glädje runt omkring sig är för mig magiskt.

En gigantisk boost

Linus har rest en del i världen och berättar att en stor del av hans liv handlar om att få en förståelse för världen och allting runt omkring honom: alla människor, alla platser, alla tankar och intryck.

– Och detta har verkligen gett den förståelsen en gigantisk boost. Varje dag är det något nytt. Man lär sig att se sig själv på ett helt annat sätt och ens egna problem som man ofta förstorar upp. Jag vet inte om man ska jämföra människors liv och levnadsförhållanden? Det ger en perspektiv på mycket i alla fall. Och ett av de perspektiven är att vi alla är människor.

Dokumenterar

Linus huvuduppgift i projektet är att dokumentera livet och arbetet. Ett av hans personliga mål med det är att få människor i väst att öppna ögonen för verkligheten. Den verklighet som finns i länder som Moçambique.

– Jag vill att fler människor inte bara ska sitta och tänka att de vill göra förändring, utan också göra det. Visst, alla kanske inte klarar av att göra det så extremt som vi gör det. Men något kan man göra.

Ceremoni

Projektet har tagits emot bra på plats berättar Linus, även om några var skeptiska i början. Byggplatsen har blivit som en mötesplats och nyfikenheten är enorm.

– Innan vi kunde starta med bygget var vi tvungna att genomföra en ceremoni på byggplatsen, då skulle vi återkalla förfäderna som skulle ge oss sin välsignelse och skrämma bort onda andar så att projektet skulle bli lyckat. Dagarna efter ceremonin regnade det och enligt hövdingen i byn var det ett gott tecken.

Behåller hoppet

Linus tror att projektet i förlängningen kommer att leda till att människorna de nu jobbar med behåller hoppet om att det finns människor som bryr sig.

– Många stora företag kommer till byar som Nhangau och lovar väldigt många saker till byborna, för att sedan suga ut det de kan för egen vinning och sticka. Det är hemskt. Vi gör tvärtom. Vi vill inte ha något tillbaka. Vi jobbar gratis, tjänar inte krona på detta. Vi jobbar med folket. För folket. Jag hoppas så klart också att de kommer att fortsätta bygga sina hem på det här sättet, men det tvivlar jag inte speciellt mycket på. Jag hoppas att detta projekt kommer att få tillräckligt stor uppmärksamhet för att kunna fortsätta i framtiden. Vi pratar så klart om framtidsplaner och har en hel del idéer.

Förutom Linus är också 28-årige Lars från Kalmar, 29-åriga Erik och lika gamla Michel från Östersund i Moçambique. Michel är den främsta initiativtagaren till projektet och till organisationen (Project Vita). Lars är projektledare och den som har kunskap om byggtekniken som de använder sig av och lär ut. Erik finansierar större delen av projektet och är med och gör i princip allt.

Project Vita går bland annat att följa på Facebook och Instagram

24-årige Linus Ingemarsson, bördig från Skövde och numera boende i Bergen i Norge, är sedan i början av mars i Moçambique med Project Vita.

– Vi fokuserar på en by som heter Nhangau. Regnperioderna här är extrema och en sådan sak som ett fundament för att hålla vattnet borta från hus existerar knappt. Så fokus ligger på att lära ut en byggteknik till byborna som i slutändan kan skapa hållbara hem åt dem och att de själva ska kunna fortsätta använda den tekniken, förklarar Linus i denna intervju som görs per mejl.

Återvunnet

Eftersom människorna inte har pengar försöker man bygga hus som i princip är gratis. De använder sig av lera, sand, halm och vatten för att göra så kallade adobe-bricks som är ungefär lika starka som tegelstenar när de har torkat.

– Fokus ligger på att få till det med endast naturligt och återvunnet material. Krossat glas har blivit som guld för oss, vi har använt massvis i fundamentet för att hålla vattnet borta.

Vänner

Men, berättar Linus, ju längre tid projektet pågått desto mer har han märkt att andra viktiga saker dykt upp. Det handlar inte längre om att bara bygga ett hus.

– För mig personligen har de sociala aspekterna växt sig så mycket starkare. En grupp människor från helt olika världar jobbar för ett gemensamt mål, tillsammans. Jag kallar inte dessa människor för några bybor i Moçambique. Jag ser dessa människor som mina vänner. Att människor under sådana levnadsförhållanden ändå kan sprida så mycket kärlek och glädje runt omkring sig är för mig magiskt.

En gigantisk boost

Linus har rest en del i världen och berättar att en stor del av hans liv handlar om att få en förståelse för världen och allting runt omkring honom: alla människor, alla platser, alla tankar och intryck.

– Och detta har verkligen gett den förståelsen en gigantisk boost. Varje dag är det något nytt. Man lär sig att se sig själv på ett helt annat sätt och ens egna problem som man ofta förstorar upp. Jag vet inte om man ska jämföra människors liv och levnadsförhållanden? Det ger en perspektiv på mycket i alla fall. Och ett av de perspektiven är att vi alla är människor.

Dokumenterar

Linus huvuduppgift i projektet är att dokumentera livet och arbetet. Ett av hans personliga mål med det är att få människor i väst att öppna ögonen för verkligheten. Den verklighet som finns i länder som Moçambique.

– Jag vill att fler människor inte bara ska sitta och tänka att de vill göra förändring, utan också göra det. Visst, alla kanske inte klarar av att göra det så extremt som vi gör det. Men något kan man göra.

Ceremoni

Projektet har tagits emot bra på plats berättar Linus, även om några var skeptiska i början. Byggplatsen har blivit som en mötesplats och nyfikenheten är enorm.

– Innan vi kunde starta med bygget var vi tvungna att genomföra en ceremoni på byggplatsen, då skulle vi återkalla förfäderna som skulle ge oss sin välsignelse och skrämma bort onda andar så att projektet skulle bli lyckat. Dagarna efter ceremonin regnade det och enligt hövdingen i byn var det ett gott tecken.

Behåller hoppet

Linus tror att projektet i förlängningen kommer att leda till att människorna de nu jobbar med behåller hoppet om att det finns människor som bryr sig.

– Många stora företag kommer till byar som Nhangau och lovar väldigt många saker till byborna, för att sedan suga ut det de kan för egen vinning och sticka. Det är hemskt. Vi gör tvärtom. Vi vill inte ha något tillbaka. Vi jobbar gratis, tjänar inte krona på detta. Vi jobbar med folket. För folket. Jag hoppas så klart också att de kommer att fortsätta bygga sina hem på det här sättet, men det tvivlar jag inte speciellt mycket på. Jag hoppas att detta projekt kommer att få tillräckligt stor uppmärksamhet för att kunna fortsätta i framtiden. Vi pratar så klart om framtidsplaner och har en hel del idéer.

Förutom Linus är också 28-årige Lars från Kalmar, 29-åriga Erik och lika gamla Michel från Östersund i Moçambique. Michel är den främsta initiativtagaren till projektet och till organisationen (Project Vita). Lars är projektledare och den som har kunskap om byggtekniken som de använder sig av och lär ut. Erik finansierar större delen av projektet och är med och gör i princip allt.

Project Vita går bland annat att följa på Facebook och Instagram