20 maj 2015 16:30

20 maj 2015 16:30

Tomtpriser i Björkebacken

SKÖVDE

Priserna för tomter på Björkebacken 2 i Stöpen är nu klara för beslut i kommunstyrelsen i juni. Kommunens exploateringskalkyl innebär att radhustomter kommer att kosta 180 000 kronor, parhustomter 230 000 kr. För villatomterna blir snittpriset 367 600 kronor.

I området Hasslum 3 blir priserna: radhustomter 240 000 kr/tomt. parhustomter: 290 000 kr /tomt.

villatomter: snittpris 496 600 kr/tomt. I villatomterna ingår fiberanslutning.

Priserna för tomter på Björkebacken 2 i Stöpen är nu klara för beslut i kommunstyrelsen i juni. Kommunens exploateringskalkyl innebär att radhustomter kommer att kosta 180 000 kronor, parhustomter 230 000 kr. För villatomterna blir snittpriset 367 600 kronor.

I området Hasslum 3 blir priserna: radhustomter 240 000 kr/tomt. parhustomter: 290 000 kr /tomt.

villatomter: snittpris 496 600 kr/tomt. I villatomterna ingår fiberanslutning.