21 maj 2015 20:00

21 maj 2015 20:00

Bergman (M) mötte HSB-föreningar

SKÖVDE: Nya VA-taxan diskuterades

Servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman (M) håller med om att kommunens information om den nya VA-taxan kunde ha varit bättre.

– Den kritiken får vi ta till oss, säger han efter en träff med ett 15-tal HSB-föreningar i Skövde.

Bergman hade bjudits in till mötet på Dalvägen av bostadsrättsföreningen Dalsläntens ordförande Roger Edvinsson, som engagerat sig starkt i frågan om den nya VA-taxans effekter.

Vid mötet presenterade föreningarna sina åsikter och redovisade de ekonomiska följder som den höjda fasta avgiften i VA-taxan innebär, där många föreningar med flera vattenmätare på sin anläggning - även utanför HSB - drabbas av kraftigt höjda avgifter, trots att den rörliga förbrukningsavgiften sänkts.

– Det var ett mycket bra möte där jag fick träffa engagerade människor och där vi hade bra diskussioner, även om det inte blev några stående ovationer för de svar jag gav, säger Bergman (M) som har förståelse för delar av HSB-förenigarnas kritik mot kommunen.

– Jag delar deras uppfattning att vi kunde ha informerat bättre om VA-taxans nya utformning, men taxan i sig finns det inte mycket att säga om. Det framkom ju också att flera föreningar nu anpassar sina anläggningar, och det tycker jag är bra, säger han till SLA.

Roger Edvinsson säger att han inför mötet inte hyste några stora förhoppningar om att VA-taxan skulle förändras framöver, men hade hoppats på större gensvar kring miljöaspekten. HSB-föreningarna anser att en sänkt förbrukningsavgift går tvärtemot deras arbete mot att sänka vattenförbrukningen:

– Men där fick vi beskedet att kommunen enligt lag inte får anpassa avgifter som styrmedel, utan dessa har enbart utformats i syfte att täcka VA-kollektivets kostnader, och där menar vi att våra föreningar drabbas hårdare än andra av den höjda fasta avgiften.

Bergman hade bjudits in till mötet på Dalvägen av bostadsrättsföreningen Dalsläntens ordförande Roger Edvinsson, som engagerat sig starkt i frågan om den nya VA-taxans effekter.

Vid mötet presenterade föreningarna sina åsikter och redovisade de ekonomiska följder som den höjda fasta avgiften i VA-taxan innebär, där många föreningar med flera vattenmätare på sin anläggning - även utanför HSB - drabbas av kraftigt höjda avgifter, trots att den rörliga förbrukningsavgiften sänkts.

– Det var ett mycket bra möte där jag fick träffa engagerade människor och där vi hade bra diskussioner, även om det inte blev några stående ovationer för de svar jag gav, säger Bergman (M) som har förståelse för delar av HSB-förenigarnas kritik mot kommunen.

– Jag delar deras uppfattning att vi kunde ha informerat bättre om VA-taxans nya utformning, men taxan i sig finns det inte mycket att säga om. Det framkom ju också att flera föreningar nu anpassar sina anläggningar, och det tycker jag är bra, säger han till SLA.

Roger Edvinsson säger att han inför mötet inte hyste några stora förhoppningar om att VA-taxan skulle förändras framöver, men hade hoppats på större gensvar kring miljöaspekten. HSB-föreningarna anser att en sänkt förbrukningsavgift går tvärtemot deras arbete mot att sänka vattenförbrukningen:

– Men där fick vi beskedet att kommunen enligt lag inte får anpassa avgifter som styrmedel, utan dessa har enbart utformats i syfte att täcka VA-kollektivets kostnader, och där menar vi att våra föreningar drabbas hårdare än andra av den höjda fasta avgiften.