21 maj 2015 14:10

05 okt 2016 16:24

Läkare avskedades – stämmer sjukhuset

V^RD

Den överläkare som nyligen fick sparken har stämt Skaraborg sjukhus och yrkar att tingsrätten ogiltigförklarar avskedandet.
– Arbetsgivaren har i princip inte kommit med något konkret, säger läkarens advokat Fredrik Kron till SLA.

I april avskedades överläkaren, då hade läkaren redan varit avstängd från sin tjänst under några månader eftersom ärendet utreddes.

”Förlorat förtroende”

Grunden till avskedandet var enligt Skaraborgs sjukhus brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren hävdade att läkaren gjort saker vilket resulterat i ett förlorat förtroende. Orsaker som bristande dokumentation i journaler vilket lett till bristande patientsäkerhet nämndes också. Dock ska det inte ha lett till någon patientskada, uppgav arbetsgivaren i samband med avskedandet. Läkaren skulle också, enligt arbetsgivaren, ha visat ett aggressivt beteende och samarbetsproblem mot annan personal.

Läkaren anser att beslutet är felaktigt och enbart baserat på tredjehandsuppgifter och lösa anklagelser. Läkaren sade direkt efter avskedandet att det skulle bli en rättslig process.

Kräver skadestånd

Och så har det blivit. Läkaren har stämt Skaraborgs sjukhus och hoppas nu att tingsrätten i Skövde ska ogiltigförklara avskedandet. Läkaren kräver också arbetsgivaren på 150 000 kronor i allmänt skadestånd och säger dessutom i stämningen att det löpande under målets handläggning kommer att yrkas skadestånd motsvarande den lön läkaren går miste om på grund av det felaktiga avskedandet.

Läkaren ska även yrka ersättning för rättegångskostnader. Advokat Fredrik Kron säger att man nu inväntar den fortsatta processen, men har ännu inte fåt besked om när och hur.

”Osanningar”

– Vi hävdar att det har framförts tämligen osanna anklagelser om läkaren. Många av omständigheterna som arbetsgivaren kommit med ligger många år tillbaka i tiden.

– Bekymret är också att man har anonymiserat dessa, då blir det givetvis väldigt svårt att bemöta.

Och om det möjligen har begåtts någon form av fel så är de i så fall inte alls så allvarliga att de skulle kunna leda till ett avsked, anser Kron.

I april avskedades överläkaren, då hade läkaren redan varit avstängd från sin tjänst under några månader eftersom ärendet utreddes.

”Förlorat förtroende”

Grunden till avskedandet var enligt Skaraborgs sjukhus brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren hävdade att läkaren gjort saker vilket resulterat i ett förlorat förtroende. Orsaker som bristande dokumentation i journaler vilket lett till bristande patientsäkerhet nämndes också. Dock ska det inte ha lett till någon patientskada, uppgav arbetsgivaren i samband med avskedandet. Läkaren skulle också, enligt arbetsgivaren, ha visat ett aggressivt beteende och samarbetsproblem mot annan personal.

Läkaren anser att beslutet är felaktigt och enbart baserat på tredjehandsuppgifter och lösa anklagelser. Läkaren sade direkt efter avskedandet att det skulle bli en rättslig process.

Kräver skadestånd

Och så har det blivit. Läkaren har stämt Skaraborgs sjukhus och hoppas nu att tingsrätten i Skövde ska ogiltigförklara avskedandet. Läkaren kräver också arbetsgivaren på 150 000 kronor i allmänt skadestånd och säger dessutom i stämningen att det löpande under målets handläggning kommer att yrkas skadestånd motsvarande den lön läkaren går miste om på grund av det felaktiga avskedandet.

Läkaren ska även yrka ersättning för rättegångskostnader. Advokat Fredrik Kron säger att man nu inväntar den fortsatta processen, men har ännu inte fåt besked om när och hur.

”Osanningar”

– Vi hävdar att det har framförts tämligen osanna anklagelser om läkaren. Många av omständigheterna som arbetsgivaren kommit med ligger många år tillbaka i tiden.

– Bekymret är också att man har anonymiserat dessa, då blir det givetvis väldigt svårt att bemöta.

Och om det möjligen har begåtts någon form av fel så är de i så fall inte alls så allvarliga att de skulle kunna leda till ett avsked, anser Kron.