21 maj 2015 06:00

21 maj 2015 06:00

Mörkare år väntar kommunekonomin

POLITIK: Fortsatta sparkrav på vård och skola

Offensiv budget som har stora investeringar. Alliansen lyfte fram mycket positivt när den presenterade sitt budgetförslag för 2016 i tisdags, men det finns även mörka moln på himlen.

För 2016 ser det mesta ljust ut. Resultatbudgeten väntas ge 52 miljoner i överskott, men 2017 och 2018 väntas överskotten i Skövde kommuns ekonomi mer än halveras ner till 19 miljoner kronor (2018).

Stigande kostnader

Orsaken är stigande kostnader för bland annat äldreomsorgen när 40-talisterna närmar sig 80 år. Även inom barnomsorgen ökar behoven.

– Vi har haft tio goda år med goda resultat, men nu väntar ett antal tuffa år för kommunerna. Demografin slår igenom och vi riskerar stor brist inom läraryrken, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Ökar med 13 procent

Enligt honom spår SKL (Sveriges kommuner och landsting) kostnadsökningar på 13 procent fram till 2020.

Ökningar som måste mötas med en rad olika åtgärder säger kommunalrådskollegan Katarina Jonsson (M).

Fortsatta sparkrav

– Vi måste hålla tummen i ögat på kostnadsökningar och samtidigt fortsätta våra utvecklingssatsningar. Människorna är vår största tillgång och vi måste satsa fortsätta satsa där, säger hon.

Verksamheterna i kommunen får räkna med fortsatta besparingskrav. I årets budget ligger krav på att varje nämnd ska effektivisera sin verksamhet med en procent.

– Effektiviseringar har haft effekt. Hade vi som vissa andra tycker inte genomfört dessa hade våra kostnader varit mycket högre i dag, säger Walterum med tydlig riktning mot oppositionen.

I budgeten ges kommundirektören ett antal utredningsuppdrag. Han ska bland annat titta på hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen i framtiden.

För 2016 ser det mesta ljust ut. Resultatbudgeten väntas ge 52 miljoner i överskott, men 2017 och 2018 väntas överskotten i Skövde kommuns ekonomi mer än halveras ner till 19 miljoner kronor (2018).

Stigande kostnader

Orsaken är stigande kostnader för bland annat äldreomsorgen när 40-talisterna närmar sig 80 år. Även inom barnomsorgen ökar behoven.

– Vi har haft tio goda år med goda resultat, men nu väntar ett antal tuffa år för kommunerna. Demografin slår igenom och vi riskerar stor brist inom läraryrken, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Ökar med 13 procent

Enligt honom spår SKL (Sveriges kommuner och landsting) kostnadsökningar på 13 procent fram till 2020.

Ökningar som måste mötas med en rad olika åtgärder säger kommunalrådskollegan Katarina Jonsson (M).

Fortsatta sparkrav

– Vi måste hålla tummen i ögat på kostnadsökningar och samtidigt fortsätta våra utvecklingssatsningar. Människorna är vår största tillgång och vi måste satsa fortsätta satsa där, säger hon.

Verksamheterna i kommunen får räkna med fortsatta besparingskrav. I årets budget ligger krav på att varje nämnd ska effektivisera sin verksamhet med en procent.

– Effektiviseringar har haft effekt. Hade vi som vissa andra tycker inte genomfört dessa hade våra kostnader varit mycket högre i dag, säger Walterum med tydlig riktning mot oppositionen.

I budgeten ges kommundirektören ett antal utredningsuppdrag. Han ska bland annat titta på hur investeringskapital kan frigöras inom kommunkoncernen i framtiden.