21 maj 2015 06:00

21 maj 2015 10:12

Ny ansökan om moské i Skövde

NYHETER: Byggstart efter sommaren?

Byggnadsnämnden ska snart behandla en ny ansökan om bygglov för en moské i Skövde.

– Om allt går igenom är tanken att vi ska börja bygga efter sommaren, säger Yüksel Peker, stiftelsen Skövde moské.

Projektet med att bygga en moské i Skövde har pågått i många år. Medlemmarna har flera gånger under åren trott att byggstarten är på gång, bara för att snart få besked om att allt är framflyttat.

Nu har stiftelsen lämnat in en ny bygglovsansökan för en moské mellan Karstorpsrondellen och sjukhuset.

Hoppas på bygglov

– Vi har gjort en del förändringar i arkitekturen och måste därför göra en ny ansökan. Vi hoppas att vi får bygglov och vi har haft positiva förhandskontakter med kommunen. Troligen kan byggnadsnämnden behandla ärendet i slutet av maj, säger Yüksel Peker till SLA.

Den moské som stiftelsen nu vill bygga är en nedbantad version av den 750 kvadratmeter stora moské med ett lika stort kulturcentrum samt en 250 kvadratmeter stor läktare, som man först ville bygga till en kostnad på minst 50 miljoner kronor.

Nu handlar det i stället om en moské på drygt 400 kvadratmeter, med en lika stor källare och en läktare.

– Den exakta kostnaden är oklar, men cirka 15 miljoner kronor.

Om allt går enligt planerna vill stiftelsen komma i gång med byggnationen redan efter sommaren.

– Det beror ju på processen, men börjar vi bygga då kan moskén stå klar om ett par år.

Peker vill i nuläget inte säga så mycket om finansiärer till projektet, men konstaterar att avtalsskrivningen är på gång.

Enligt stadsarkitekten Claes Clausen kan ansökan troligen behandlas vid nästa byggnadsnämnd.

– Men vi inväntar ytterligare handlingar i ärendet.

Projektet med att bygga en moské i Skövde har pågått i många år. Medlemmarna har flera gånger under åren trott att byggstarten är på gång, bara för att snart få besked om att allt är framflyttat.

Nu har stiftelsen lämnat in en ny bygglovsansökan för en moské mellan Karstorpsrondellen och sjukhuset.

Hoppas på bygglov

– Vi har gjort en del förändringar i arkitekturen och måste därför göra en ny ansökan. Vi hoppas att vi får bygglov och vi har haft positiva förhandskontakter med kommunen. Troligen kan byggnadsnämnden behandla ärendet i slutet av maj, säger Yüksel Peker till SLA.

Den moské som stiftelsen nu vill bygga är en nedbantad version av den 750 kvadratmeter stora moské med ett lika stort kulturcentrum samt en 250 kvadratmeter stor läktare, som man först ville bygga till en kostnad på minst 50 miljoner kronor.

Nu handlar det i stället om en moské på drygt 400 kvadratmeter, med en lika stor källare och en läktare.

– Den exakta kostnaden är oklar, men cirka 15 miljoner kronor.

Om allt går enligt planerna vill stiftelsen komma i gång med byggnationen redan efter sommaren.

– Det beror ju på processen, men börjar vi bygga då kan moskén stå klar om ett par år.

Peker vill i nuläget inte säga så mycket om finansiärer till projektet, men konstaterar att avtalsskrivningen är på gång.

Enligt stadsarkitekten Claes Clausen kan ansökan troligen behandlas vid nästa byggnadsnämnd.

– Men vi inväntar ytterligare handlingar i ärendet.