21 maj 2015 16:32

21 maj 2015 16:32

Optimal bemanning gav studenter pris

Hur kan industrin stärkas i Skaraborg och hur kan produktionen bli mer effektiv? Det var några av frågeställningarna när fjortonde upplagan av Produktionstekniska dagen arrangerades på Gothia Science park under torsdagen.

Två priser delades ut. Henrik Eklund på Volvo GTO fick utmärkeslen årets produktionstekniker. Studenterna Glenn Nackfors och Damir Hodo som gjort examensarbete på Volvo delade på utmärkelsen Årets produktionstekniska student.

– Hur man hittar den optimala bemanningen inom produktionen, säger Magnus Holm, biträdande avdelningschef på institutionen för ingenjörsvetenskap.

Studenterna förklarar att det inte handlar om att kapa personal utan om att rätt person ska vara på rätt plats när det behövs.

– Vi har även kört konceptet på akuten på Skaraborgs sjukhus och det fungerar lika bra där, säger Magnus.

Samarbete ses som en nyckelfaktor.

– Trycket ökar från omvärlden. Samordning ökar innovationen när utvecklingen går fortare och fortare. Produktcyklerna blir kortare och kortare.

Leif Pehrsson på Volvo Car AB, ordförande för nätverket berättar att digitala tekniken hjälper till att snabbare utvärdera olika scenarion.

– Så att man kan ta bättre beslut helt enkelt.

För att stärka banden mellan akademi och industri finns det traineetjänster att söka. I år finns det fyra platser för studenter inom produktionsteknik och maskiningengörer, berättar Magnus Holm.

– Vi ser att det är viktigt att få sitt första jobb här så att vi kan behålla kompetens arbetskraft.

En av föreläsningarna handlade om ekonomisk historik och här konstaterades det att det krävs föera kompetenser för att få ett innovationssprång.

Produktionsdagen var välbesökt och lockade 120 personer från 30 företag.

Två priser delades ut. Henrik Eklund på Volvo GTO fick utmärkeslen årets produktionstekniker. Studenterna Glenn Nackfors och Damir Hodo som gjort examensarbete på Volvo delade på utmärkelsen Årets produktionstekniska student.

– Hur man hittar den optimala bemanningen inom produktionen, säger Magnus Holm, biträdande avdelningschef på institutionen för ingenjörsvetenskap.

Studenterna förklarar att det inte handlar om att kapa personal utan om att rätt person ska vara på rätt plats när det behövs.

– Vi har även kört konceptet på akuten på Skaraborgs sjukhus och det fungerar lika bra där, säger Magnus.

Samarbete ses som en nyckelfaktor.

– Trycket ökar från omvärlden. Samordning ökar innovationen när utvecklingen går fortare och fortare. Produktcyklerna blir kortare och kortare.

Leif Pehrsson på Volvo Car AB, ordförande för nätverket berättar att digitala tekniken hjälper till att snabbare utvärdera olika scenarion.

– Så att man kan ta bättre beslut helt enkelt.

För att stärka banden mellan akademi och industri finns det traineetjänster att söka. I år finns det fyra platser för studenter inom produktionsteknik och maskiningengörer, berättar Magnus Holm.

– Vi ser att det är viktigt att få sitt första jobb här så att vi kan behålla kompetens arbetskraft.

En av föreläsningarna handlade om ekonomisk historik och här konstaterades det att det krävs föera kompetenser för att få ett innovationssprång.

Produktionsdagen var välbesökt och lockade 120 personer från 30 företag.