21 maj 2015 12:49

21 maj 2015 12:49

Ovanligt långt avtal för förskola på Aspö

Skövdebostäder bygger en ny förskola på Aspö med Skövde kommun som hyresgäst.

Avtalet som nu föreslås är ovanligt långt – 25 år. Tjänstemännen på servicesektorn varnar dock för längre avtal än 10 år.

Risken med hyresavtalet bedöms som liten och det långsiktiga behovet bedöms till över 25 år.

För ett så långt hyresavtal krävs beslut av kommunfullmäktige dit ärendet nu lyfts.

Kommunen betalar 2 miljoner kronor i hyra per år.

Avtalet som nu föreslås är ovanligt långt – 25 år. Tjänstemännen på servicesektorn varnar dock för längre avtal än 10 år.

Risken med hyresavtalet bedöms som liten och det långsiktiga behovet bedöms till över 25 år.

För ett så långt hyresavtal krävs beslut av kommunfullmäktige dit ärendet nu lyfts.

Kommunen betalar 2 miljoner kronor i hyra per år.