22 maj 2015 07:00

22 maj 2015 07:13

Fastighetssägare kan få dubbel straffavgift

MATAVFALL: Aös föreslår chockhöjning för fastighetsägare

Fastighetsägare som avstår från att sortera matavfall i sina flerbostadshus riskerar en dubbelt så hög straffavgift nästa år.

Därmed ökar pressen på fler fastighetsägare att ansluta sig till systemet.

– Vi är inte nöjda med anslutningsgraden för flerbostadshushållen. Den ligger på 50 procent i de områden vi börjat och vi behöver nå 80 procent för att klara målen, säger Lars Persson, förbundschef för Avfall östra Skaraborg.

Därför vill Aös fördubbla miljöstyrningsavgiften från nuvarande 260 kronor per år och lägenhet till 520 kronor. Om medlemskommunerna säger ja innebär det att en fastighetsägare med 10 lägenheter kommer att tvingas betala 5 200 kronor per år om de väljer att inte delta.

Kritisk

Mattias Peterson vid branschorganisationen Fastighetsägarna är kritisk till förslaget och anser Aös brister i dialogen.

– Det är olyckligt att höjda avgifter drabbar fastighetsägarna. Aös lägger allt för stort ansvar på fastighetsägarna i den här frågan. Många upplever att de tvingas in i systemet och att det saknas tekniska lösningar som passar enskilda fastighetsägarna.

– Man säger inte nej, men tempot i utbyggnaden och kraven på att fastighetsägarna ska ta ansvaret för hur hyresgästerna sköter sorteringen är många kritiska till, säger Peterson.

Lars Persson kommenterar kritiken med att man har många informationsmöten.

– Vi har väldigt mycket möten med fastighetsägare och även de kommunala bostadsbolagen. Här är det riksdagen som satt upp de nationella miljömålen och vi är satta att följa dessa, säger Persson.

2018 ska 50 procent av hushållens matavfall återvinnas och för att nå dit måste de stora breda områdena med hyreslägenheter med säger Persson.

Dialog om Skövde

Under 2015 blir Aös i stort sett klara med anslutningen av enfamiljshus och landsbygden till systemet. Då börjar på allvar arbetet med att ansluta de stora flerbostadsområdena.

I dag förs till exempel en diskussion med Skövdebostäder om vilka områden som ska gå först där.

I Aös ingår Skövde, Skara, Falköping, Töreboda, Hjo, Tibro och Karlsborg. Politikerna i Aös direktion har enhälligt godkänt förslaget till ny taxa, men den måste också antas av fullmäktige i medlemskommunerna.

– Vi är inte nöjda med anslutningsgraden för flerbostadshushållen. Den ligger på 50 procent i de områden vi börjat och vi behöver nå 80 procent för att klara målen, säger Lars Persson, förbundschef för Avfall östra Skaraborg.

Därför vill Aös fördubbla miljöstyrningsavgiften från nuvarande 260 kronor per år och lägenhet till 520 kronor. Om medlemskommunerna säger ja innebär det att en fastighetsägare med 10 lägenheter kommer att tvingas betala 5 200 kronor per år om de väljer att inte delta.

Kritisk

Mattias Peterson vid branschorganisationen Fastighetsägarna är kritisk till förslaget och anser Aös brister i dialogen.

– Det är olyckligt att höjda avgifter drabbar fastighetsägarna. Aös lägger allt för stort ansvar på fastighetsägarna i den här frågan. Många upplever att de tvingas in i systemet och att det saknas tekniska lösningar som passar enskilda fastighetsägarna.

– Man säger inte nej, men tempot i utbyggnaden och kraven på att fastighetsägarna ska ta ansvaret för hur hyresgästerna sköter sorteringen är många kritiska till, säger Peterson.

Lars Persson kommenterar kritiken med att man har många informationsmöten.

– Vi har väldigt mycket möten med fastighetsägare och även de kommunala bostadsbolagen. Här är det riksdagen som satt upp de nationella miljömålen och vi är satta att följa dessa, säger Persson.

2018 ska 50 procent av hushållens matavfall återvinnas och för att nå dit måste de stora breda områdena med hyreslägenheter med säger Persson.

Dialog om Skövde

Under 2015 blir Aös i stort sett klara med anslutningen av enfamiljshus och landsbygden till systemet. Då börjar på allvar arbetet med att ansluta de stora flerbostadsområdena.

I dag förs till exempel en diskussion med Skövdebostäder om vilka områden som ska gå först där.

I Aös ingår Skövde, Skara, Falköping, Töreboda, Hjo, Tibro och Karlsborg. Politikerna i Aös direktion har enhälligt godkänt förslaget till ny taxa, men den måste också antas av fullmäktige i medlemskommunerna.