22 maj 2015 17:13

22 maj 2015 17:13

Slutenvården hamnar i Skövde

Skaraborgs sjukhus slutenvård inom psykiatrin kommer att flyttas till Skövde.

– Patientsäkerheten kommer i första hand, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

På tisdag ska Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta beslut om hus Skas psykiatri ska se ut i framtiden. Bygget av lokaler för heldygnsvården och akutmottagningen är en viktig del och det har varit en diskussion om den ska placeras i Falköping eller Skövde.

Nu är den grönblå samverkan överens om att Skövde är det bästa alternativet. Skas tar beslut om att bygga i Skövde och nämnden, som bestämmer i strukturella frågor, kommer att tillstyrka.

"Hjärtat finns kvar i Falköping"

Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP) har framhållit Skövde hela tiden, medan nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) varit mer försiktig och mest pratat om Falköping.

– Hjärtat finns kvar i Falköping, men det logiska är att placera byggnaden i Skövde. Vi måste se till patientperspektivet; det finns så mycket samsjuklighet och även inneliggande på andra avdelningar kan vara i behov av psykiatrisk vård, säger Druve Jansson.

Oenighet

I förslaget till beslut kommer äldrepsykiatrin och rättspsykiatrin finnas kvar i Falköping. Dessutom kommer det i Falköping och på övriga tre sjukhus i Skaraborg att finnas psykiatrisk öppenvård.

Den grönblå majoriteten (FP, C, M, KD och MP) står bakom beslutet. Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att psykiatrin ska vara kvar i Falköping, som i dagsläget har 70 slutenvårdsplatser samt cirka 200 medarbetare.

Besluten på tisdag lär knappast tas i enighet.

På tisdag ska Skaraborgs sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta beslut om hus Skas psykiatri ska se ut i framtiden. Bygget av lokaler för heldygnsvården och akutmottagningen är en viktig del och det har varit en diskussion om den ska placeras i Falköping eller Skövde.

Nu är den grönblå samverkan överens om att Skövde är det bästa alternativet. Skas tar beslut om att bygga i Skövde och nämnden, som bestämmer i strukturella frågor, kommer att tillstyrka.

"Hjärtat finns kvar i Falköping"

Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP) har framhållit Skövde hela tiden, medan nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) varit mer försiktig och mest pratat om Falköping.

– Hjärtat finns kvar i Falköping, men det logiska är att placera byggnaden i Skövde. Vi måste se till patientperspektivet; det finns så mycket samsjuklighet och även inneliggande på andra avdelningar kan vara i behov av psykiatrisk vård, säger Druve Jansson.

Oenighet

I förslaget till beslut kommer äldrepsykiatrin och rättspsykiatrin finnas kvar i Falköping. Dessutom kommer det i Falköping och på övriga tre sjukhus i Skaraborg att finnas psykiatrisk öppenvård.

Den grönblå majoriteten (FP, C, M, KD och MP) står bakom beslutet. Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att psykiatrin ska vara kvar i Falköping, som i dagsläget har 70 slutenvårdsplatser samt cirka 200 medarbetare.

Besluten på tisdag lär knappast tas i enighet.