23 maj 2015 07:00

23 maj 2015 07:00

Bergman (M): "De borde ändra attityd"

En de ledande Moderaterna i Skövde, Torbjörn Bergman, ger AB Skövdebostäder en rejäl känga efter utdragna förhandlingar om två hyresavtal.

– De borde ändra sin attityd till hur se ser på kommunala specialfastigheter, säger Torbjörn Bergman.

Han är ordförande i servicenämnden vars tjänstemän sedan slutet av förra året förhandlat med det kommunala bostadsbolaget AB Skövdebostäder om två hyresavtal.

Bygger och hyr ut

Skövdebostäder ska bygga en förskola och en gruppbostad som sedan hyrs ut till kommunen.

Skövdebostäder vill ha 25-åriga hyresavtal medan kommunens tjänstemän förordat tioåriga avtal. Månader av förhandlingar slutade i ett 10-årigt avtal för gruppbostaden och 25 år för förskolan.

– Det är svårt att överblicka riskerna med så långa avtal och då kan det vara bättre att bygga i egen regi. Just vid Aspö är det kommunalekonomiskt optimalt att Skövdebostäder bygger, säger Bergman.

Han är kritisk till att bolaget inte lyssnat till ägarna – Skövde kommun.

– Vi äger Skövdebostäder och då borde de fundera lite mer på vad det innebär.

– Bolagen brukar normalt vara lyhörda för vad ägarna säger.

Du är kritisk att Skövdebostäder inte är det...

– Definitivt. Så är det. Här finns också risk för en utveckling där andra hyresvärdar vill ha lika långa avtal.

25-årsavtalet måste godkännas av kommunfullmäktige.

– De borde ändra sin attityd till hur se ser på kommunala specialfastigheter, säger Torbjörn Bergman.

Han är ordförande i servicenämnden vars tjänstemän sedan slutet av förra året förhandlat med det kommunala bostadsbolaget AB Skövdebostäder om två hyresavtal.

Bygger och hyr ut

Skövdebostäder ska bygga en förskola och en gruppbostad som sedan hyrs ut till kommunen.

Skövdebostäder vill ha 25-åriga hyresavtal medan kommunens tjänstemän förordat tioåriga avtal. Månader av förhandlingar slutade i ett 10-årigt avtal för gruppbostaden och 25 år för förskolan.

– Det är svårt att överblicka riskerna med så långa avtal och då kan det vara bättre att bygga i egen regi. Just vid Aspö är det kommunalekonomiskt optimalt att Skövdebostäder bygger, säger Bergman.

Han är kritisk till att bolaget inte lyssnat till ägarna – Skövde kommun.

– Vi äger Skövdebostäder och då borde de fundera lite mer på vad det innebär.

– Bolagen brukar normalt vara lyhörda för vad ägarna säger.

Du är kritisk att Skövdebostäder inte är det...

– Definitivt. Så är det. Här finns också risk för en utveckling där andra hyresvärdar vill ha lika långa avtal.

25-årsavtalet måste godkännas av kommunfullmäktige.