25 maj 2015 17:07

25 maj 2015 19:04

Demokratiprojekt avslutades med korvgrillning

Demokrati handlar om att bestämma tillsammans. I Södra Ryd resulterade det i en kompisgunga och en uteplats på en innergård.

– Att gå via barnen har varit, som jag ser det, framgångsrikt, säger Mattias Johansson, distriktschef Skövdebostäder.

I maj 2014 startade ett demokratiprojekt i Södra Ryd med målet att göra om innergården mellan Timmervägen 2 och 8. Ett antal barn på Rydskolan fick göra en undersökning om hur de boende ville att innergården skulle se ut, de fick själva skissa på förslag och väga olika intressen mot varandra.

– Barnen lade grunden för projektet och sedan fortsatte det bland de boende som var intresserade och ville engagera sig i arbetet, berättar Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, som skrivit en projektrapport.

Projektet resulterade bland annat i en kompisgunga och en uteplats.

– Det har varit kreativa lösningar för att få ner kostnaderna och det har varit på de boendes initiativ. Det tyckte jag var häftigt, att det fanns en delaktighet. Barnen ville ha en gunga där de kunde träffa andra barn och leka tillsammans, berättar Patrick Melin, som var projektledare på Skövdebostäder.

Karen Pedersen, boende, säger att det helt klart blivit en förändring och gillar att det i stort sett inte spelas fotboll på innergården längre.

– Gungan är verkligen använd. Vi är ganska många äldre på den här gården, kommer barnbarn sitter de i gungan hela högen på en gång.

Trivseln har ökat bland de boende. När projektet inleddes svarade 7 av 17 att de tyckte innergården var bra. Efteråt hade det ökat till 14.

– Kul, det var syftet med det hela, säger Mattias Johansson, distriktschef Skövdebostäder.

Han berättar att arbetet kommer att fortsätta med att förbättra innegårdar på samma sätt, kanske inte tillsammans med Högskolan i Skövde men genom att engagera de boende.

I maj 2014 startade ett demokratiprojekt i Södra Ryd med målet att göra om innergården mellan Timmervägen 2 och 8. Ett antal barn på Rydskolan fick göra en undersökning om hur de boende ville att innergården skulle se ut, de fick själva skissa på förslag och väga olika intressen mot varandra.

– Barnen lade grunden för projektet och sedan fortsatte det bland de boende som var intresserade och ville engagera sig i arbetet, berättar Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, som skrivit en projektrapport.

Projektet resulterade bland annat i en kompisgunga och en uteplats.

– Det har varit kreativa lösningar för att få ner kostnaderna och det har varit på de boendes initiativ. Det tyckte jag var häftigt, att det fanns en delaktighet. Barnen ville ha en gunga där de kunde träffa andra barn och leka tillsammans, berättar Patrick Melin, som var projektledare på Skövdebostäder.

Karen Pedersen, boende, säger att det helt klart blivit en förändring och gillar att det i stort sett inte spelas fotboll på innergården längre.

– Gungan är verkligen använd. Vi är ganska många äldre på den här gården, kommer barnbarn sitter de i gungan hela högen på en gång.

Trivseln har ökat bland de boende. När projektet inleddes svarade 7 av 17 att de tyckte innergården var bra. Efteråt hade det ökat till 14.

– Kul, det var syftet med det hela, säger Mattias Johansson, distriktschef Skövdebostäder.

Han berättar att arbetet kommer att fortsätta med att förbättra innegårdar på samma sätt, kanske inte tillsammans med Högskolan i Skövde men genom att engagera de boende.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.