25 maj 2015 21:55

25 maj 2015 21:55

Fuskade på hemtenta

En student på Högskolan i Skövde har stängts av för att ha fuskat på en hemtenta.

Läraren som rättade tentan såg att svaren var lösryckta och skrivna på ett formellt språk. Källhänvisningar saknades helt.

Efter att ha sökt på internet hittade läraren stora likheter med Wikipedia och andra källor. Studenten medgav att svaren var tagna från nätet och uppgav som skäl att hon inte hunnit formulera svaren då svenska inte är hennes modersmål.

Högskolans disciplinnämnd tycker inte att en varning är tillräcklig utan stänger av studenten under en månad.

Läraren som rättade tentan såg att svaren var lösryckta och skrivna på ett formellt språk. Källhänvisningar saknades helt.

Efter att ha sökt på internet hittade läraren stora likheter med Wikipedia och andra källor. Studenten medgav att svaren var tagna från nätet och uppgav som skäl att hon inte hunnit formulera svaren då svenska inte är hennes modersmål.

Högskolans disciplinnämnd tycker inte att en varning är tillräcklig utan stänger av studenten under en månad.