25 maj 2015 09:58

25 maj 2015 09:59

Regionpengar till Södra Ryd

Södra Ryd i Skövde är ett av tre ställen där idrottsförbunden med hjälp av föreningarna ska få fler människor att vara med i idrotten och föreningslivet och på sikt motverka att idrotten blir en klassfråga.

Regionens folkhälsokommitté har beviljat Västergötlands idrottsförbund och Västsvenska idrottsförbundet 500 000 kronor under 2015, för det treåriga projektet. Förutom Södra Ryd, ingår Angered och Hässleholmen/Norrby i projektet.

Regionens folkhälsokommitté har beviljat Västergötlands idrottsförbund och Västsvenska idrottsförbundet 500 000 kronor under 2015, för det treåriga projektet. Förutom Södra Ryd, ingår Angered och Hässleholmen/Norrby i projektet.