25 maj 2015 06:00

25 maj 2015 10:01

Vill ha tydligare va-plan

Servicenämnden föreslår flera förändringar av den kommunala VA-plan som nu är ute på remiss.

– Det är gedigen plan för en basal nyttighet. Det är viktigt att den hanteras klokt, säger ordföranden Torbjörn Bergman (M).

Servicenämnden tillstyrker planen men vill se flera omfattande kompletteringar. Bland annat efterlyses en bättre beskrivning av nederbördstrenderna.

– Under de 15 senaste åren visar statistik att antalet tvådagarsregn ökat. Skyfallen blir fler koncentreras till sommarmånaderna. De förändrade nederbördstrenderna bör beskrivas mer, säger Bergman.

Även beskrivningen av återförening av växtnäring och strategier för förlängning av nätets livslängd bör förbättras.

Hälsorisker

Han vill också se jämförelser mellan enskilda brunnar och områden där det finns risk för föroreningar.

– Vi behöver ha få en lägesbild över var det finns hälsoproblem på grund av dåligt vatten.

 

 

 

 

– Det är gedigen plan för en basal nyttighet. Det är viktigt att den hanteras klokt, säger ordföranden Torbjörn Bergman (M).

Servicenämnden tillstyrker planen men vill se flera omfattande kompletteringar. Bland annat efterlyses en bättre beskrivning av nederbördstrenderna.

– Under de 15 senaste åren visar statistik att antalet tvådagarsregn ökat. Skyfallen blir fler koncentreras till sommarmånaderna. De förändrade nederbördstrenderna bör beskrivas mer, säger Bergman.

Även beskrivningen av återförening av växtnäring och strategier för förlängning av nätets livslängd bör förbättras.

Hälsorisker

Han vill också se jämförelser mellan enskilda brunnar och områden där det finns risk för föroreningar.

– Vi behöver ha få en lägesbild över var det finns hälsoproblem på grund av dåligt vatten.