26 maj 2015 20:38

26 maj 2015 20:38

MP vill ha ny cykelstrategi

Miljöpartiet i Skövde lämnade två motioner vid måndagens kommunfullmäktige.

Partiet vill se en ny cykelstrategi och föreslås kommunala cyklar, uppdaterad cykelkarta och fler cykelbanor. MP motionerade även om den vill se att kommunal åkermark arrenderas ut med företräde för ekologisk produktion.

Måndagens fullmäktigesammanträde var mycket lugnt utan tunga ärenden. Fullmäktige godkände bland annat kommunal borgen för Skövde KIK.

Partiet vill se en ny cykelstrategi och föreslås kommunala cyklar, uppdaterad cykelkarta och fler cykelbanor. MP motionerade även om den vill se att kommunal åkermark arrenderas ut med företräde för ekologisk produktion.

Måndagens fullmäktigesammanträde var mycket lugnt utan tunga ärenden. Fullmäktige godkände bland annat kommunal borgen för Skövde KIK.