28 maj 2015 19:54

28 maj 2015 20:04

Fortsatt svalt betyg för företagsklimatet

Skövde får fortsatt ljumma betyg i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet.

– Det var nästan väntat. Jag tror att de åtgärder som vi har vidtagit får effekt först nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

I år presenterar Svenskt Näringsliv inte företagsrankingen förrän i september, men om man ska tro resultatet av årets enkät blir det ingen större förbättring. I fjol hamnade Skövde på plats 55 efter att två år i rad fått bottenbetyg för politikernas och tjänstemännens attityd, service och tillämpning kring lagar och regler.

En rejäl väckarklocka för kommunen som sedan dess tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med de brister som förts fram. Närmare 200 kommunala chefer har även varit ute på företagsbesök.

”Ansträngt oss”

– Vi har verkligen ansträngt oss för att förbättra relationerna, förändrat organisationen så att vi kan påskynda handläggningstider och planprocesser, men utifrån de synpunkter som kommit fram tidigare så blev jag inte så förvånad över enkätsvaren, även om det redan nu finns lite ljuspunkter, säger Katarina Jonsson till SLA.

Ändå får Skövde kommun fortsatt bakläxa när det gäller service och information till företagen, även om både politikerna och tjänstemännen får högre betyg för sina attityder till företagande i år än tidigare.

Bröt trenden

På enkätfrågan ”Hur kan kommunen förbättra företagsklimatet?” anser mer än hälften att ”bättre förståelse för företagande” och ”snabbare handläggning” är viktigast, följt av ”bättre på att stimulera nyetableringar”.

– Jag är i alla fall glad över att pilarna inte har fortsatt nedåt utan att vi nu bryter de senaste årens utveckling och i stället kan börja sikta uppåt, säger näringslivschefen Kristina Eklöf och fortsätter:

– Politikerna har ju tagit detta på stort allvar och det krävs praktisk handling för att vända uppfattningar, för det är egentligen det som enkäten mäter.

Bättre dialog

David Seiving, ordförande i Näringslivsforum, upplever att kommunens ansträngningar har tagits emot positivt, men att mycket av det som förts fram som kritik gäller samma områden: bostadsbrist och plan- och byggfrågor. Här har båda parter bjudit till med ett utökat samarbete i flera frågor för att få en bättre dialog.

– Representanter från näringslivet har exempelvis suttit ned tillsammans med kommunala tjänstemän från samhällsbyggnad för att diskutera frågor kring bygg- och planprocesser och det känns väldigt bra. Det finns en förståelse och vilja att förbättra relationerna och det kommer så småningom att ge resultat, säger han.

I år presenterar Svenskt Näringsliv inte företagsrankingen förrän i september, men om man ska tro resultatet av årets enkät blir det ingen större förbättring. I fjol hamnade Skövde på plats 55 efter att två år i rad fått bottenbetyg för politikernas och tjänstemännens attityd, service och tillämpning kring lagar och regler.

En rejäl väckarklocka för kommunen som sedan dess tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med de brister som förts fram. Närmare 200 kommunala chefer har även varit ute på företagsbesök.

”Ansträngt oss”

– Vi har verkligen ansträngt oss för att förbättra relationerna, förändrat organisationen så att vi kan påskynda handläggningstider och planprocesser, men utifrån de synpunkter som kommit fram tidigare så blev jag inte så förvånad över enkätsvaren, även om det redan nu finns lite ljuspunkter, säger Katarina Jonsson till SLA.

Ändå får Skövde kommun fortsatt bakläxa när det gäller service och information till företagen, även om både politikerna och tjänstemännen får högre betyg för sina attityder till företagande i år än tidigare.

Bröt trenden

På enkätfrågan ”Hur kan kommunen förbättra företagsklimatet?” anser mer än hälften att ”bättre förståelse för företagande” och ”snabbare handläggning” är viktigast, följt av ”bättre på att stimulera nyetableringar”.

– Jag är i alla fall glad över att pilarna inte har fortsatt nedåt utan att vi nu bryter de senaste årens utveckling och i stället kan börja sikta uppåt, säger näringslivschefen Kristina Eklöf och fortsätter:

– Politikerna har ju tagit detta på stort allvar och det krävs praktisk handling för att vända uppfattningar, för det är egentligen det som enkäten mäter.

Bättre dialog

David Seiving, ordförande i Näringslivsforum, upplever att kommunens ansträngningar har tagits emot positivt, men att mycket av det som förts fram som kritik gäller samma områden: bostadsbrist och plan- och byggfrågor. Här har båda parter bjudit till med ett utökat samarbete i flera frågor för att få en bättre dialog.

– Representanter från näringslivet har exempelvis suttit ned tillsammans med kommunala tjänstemän från samhällsbyggnad för att diskutera frågor kring bygg- och planprocesser och det känns väldigt bra. Det finns en förståelse och vilja att förbättra relationerna och det kommer så småningom att ge resultat, säger han.