28 maj 2015 20:17

28 maj 2015 20:21

Känslosam vigsel överraskade alla

P4-soldater hyllades efter Afghanistaninsats

Medaljceremonin för 25 officerare och soldater som avslutat tjänstgöring i Afghanistan avslutades med en vigsel mellan Christoffer Stolt och Zarah Rodriguez.

Efter att flera tal hållits av bland annat operativa chefen Laura Svan och överste Fredrik Ståhlberg var det dags att dela ut flera utmärkelser och medaljer. Men ceremonin slutade inte där.

Soldatkollegorna från Skaraborgs regemente och anhöriga som samlats för ceremonin överraskades plötsligt när prästen Joakim Leijon kallade fram en av deltagarna från uppdraget, Christoffer Stolt. Zarah Rodriguez tog plats vid han sida och så fick alla närvara en känslosam vigsel mellan dem båda.

Ledd av NATO

Uppdraget som soldaterna i FS 28 tog sig an i november är ett Nato-lett uppdrag under benämningen Resolut Support Mission. Soldernarnas uppdrag har varit att stött Afghanisatans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. De har blanda annat bestått av rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal och sjukhuspersonal.

Många rekommendationer

Den Natoledda insatsen har avlöst Isaf.

– Det är sällan som ett förband har fått så många rekommendationer. Det kanske är svårt att se hur mycket uppoffringar som gjorts och det är svårt att förstå vad ni upplevt. Samtidigt är det en stor omställning at komma hem, säger operativa chefen Laura Svan

Regementschefen överste Fredrik Ståhlberg tog vid.

– Det här är ett typiskt tillfälle när stora ord är på sin plats. Har man varit i Afghanistan så är det något man bär med sig för alltid, även för anhöriga.

Han passade på att påminna om att läget i Afghanistan långsamt blir bättre.

Efter att flera tal hållits av bland annat operativa chefen Laura Svan och överste Fredrik Ståhlberg var det dags att dela ut flera utmärkelser och medaljer. Men ceremonin slutade inte där.

Soldatkollegorna från Skaraborgs regemente och anhöriga som samlats för ceremonin överraskades plötsligt när prästen Joakim Leijon kallade fram en av deltagarna från uppdraget, Christoffer Stolt. Zarah Rodriguez tog plats vid han sida och så fick alla närvara en känslosam vigsel mellan dem båda.

Ledd av NATO

Uppdraget som soldaterna i FS 28 tog sig an i november är ett Nato-lett uppdrag under benämningen Resolut Support Mission. Soldernarnas uppdrag har varit att stött Afghanisatans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. De har blanda annat bestått av rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal och sjukhuspersonal.

Många rekommendationer

Den Natoledda insatsen har avlöst Isaf.

– Det är sällan som ett förband har fått så många rekommendationer. Det kanske är svårt att se hur mycket uppoffringar som gjorts och det är svårt att förstå vad ni upplevt. Samtidigt är det en stor omställning at komma hem, säger operativa chefen Laura Svan

Regementschefen överste Fredrik Ståhlberg tog vid.

– Det här är ett typiskt tillfälle när stora ord är på sin plats. Har man varit i Afghanistan så är det något man bär med sig för alltid, även för anhöriga.

Han passade på att påminna om att läget i Afghanistan långsamt blir bättre.

  • Rikard Jansson