29 maj 2015 06:00

29 maj 2015 06:00

"Agerade affärsmässigt"

Fastighetsägarna försvarar Skövdebostäder

Torbjörn Bergman (M) kritiserade AB Skövdebostäder efter förhandlingarna om avtalstider för hyra. Nu får bostadsbolaget stöd av Mattias Peterson, Fastighetsägarna i Skövde.

Torbjörn Bergman, ordförande i servicenämnden, sade i SLA i dagarna att AB Skövdebostäder borde ändra sin attityd till hur de ser på kommunala specialfastigheter. Skövdebostäder ska bygga en förskola och en gruppbostad som kommunen ska hyra. Bolaget ville ha 25-åriga hyresavtal medan kommunen förordade tioåriga. Förhandlingarna slutade i ett tioårigt avtal för gruppbostaden och 25 år för förskolan. Bergman ansåg att bolaget borde lyssnat till ägarna, alltså Skövde kommun.

Men Mattias Peterson, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna i Skövde, försvarar Skövdebostäder.

– Vi tycker att det är viktigt att Skövdebostäder tillåts agera affärsmässigt. Vi försvarar principen att bolaget i sin kalkyl får avgöra vad som är rimligt, säger Peterson.

– Lagstiftningen är tydlig på den här punkten, bolaget får inte medvetet gå in i affärer som riskerar att inte vara ekonomiskt försvarbara. Skövdebostäder har ingen möjlighet att ta större risker än vad som är rimligt bara för att det är ägaren som vill hyra.

Torbjörn Bergman, ordförande i servicenämnden, sade i SLA i dagarna att AB Skövdebostäder borde ändra sin attityd till hur de ser på kommunala specialfastigheter. Skövdebostäder ska bygga en förskola och en gruppbostad som kommunen ska hyra. Bolaget ville ha 25-åriga hyresavtal medan kommunen förordade tioåriga. Förhandlingarna slutade i ett tioårigt avtal för gruppbostaden och 25 år för förskolan. Bergman ansåg att bolaget borde lyssnat till ägarna, alltså Skövde kommun.

Men Mattias Peterson, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna i Skövde, försvarar Skövdebostäder.

– Vi tycker att det är viktigt att Skövdebostäder tillåts agera affärsmässigt. Vi försvarar principen att bolaget i sin kalkyl får avgöra vad som är rimligt, säger Peterson.

– Lagstiftningen är tydlig på den här punkten, bolaget får inte medvetet gå in i affärer som riskerar att inte vara ekonomiskt försvarbara. Skövdebostäder har ingen möjlighet att ta större risker än vad som är rimligt bara för att det är ägaren som vill hyra.