29 maj 2015 16:04

29 maj 2015 16:05

Bagaren ska bli trygghetsboende

Servicelägenheter görs om

Färre söker och beviljas servicelägenhet i Skövde och flera står tomma. Därför görs en stor del av beståndet successivt om till trygghetsboende och blir tillgängliga för målgruppen 70+.

Skövde växer och befolkningen blir äldre. Det gör också att behovet av bostäder anpassade för äldre ökar. Samtidigt har antalet personer som ansöker om och beviljas servicelägenhet i Skövde blivit färre de senaste åren. Det har resulterat i att flera står tomma. För att råda bot på detta kommer en stor del av servicelägenhetsbeståndet successivt att göras om till trygghetsboende, enligt ett inriktningsbeslut i vård- och omsorgsnämnden.

– Syftet är att kunna erbjuda fler äldre, utan biståndsprövning, en anpassad bostad förknippat med god tillgänglighet, trygghet och en bostad där man har möjlighet att bo långt upp i åren även om man kommer att vara i behov av insatser från hemtjänst, säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef äldreomsorg.

För att kunna söka lägenhet i trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. Lägenheterna fördelas genom ett kösystem. Vem som ska administrera detta är inte klart så än så länge går det inte att göra någon intresseanmälan.

Vad som däremot är klart är att Bagarens 89 servicelägenheter blir trygghetsboende, liksom 22 servicelägenheter som finns i en separat trappuppgång vid äldreboendet Boken. I Tidan handlar det om sex lägenheter på Solgården och i Timmersdala om fyra lägenheter på Billingsdal.

– Det bor ju äldre i lägenheterna i dag så omställningen görs successivt i takt med att nya personer flyttar in. De som i dag bor i servicelägenhet bor kvar med alla stödinsatser, säger Jonas Engelbrektsson.

De 71 lägenheterna på Käpplunda gärde förblir biståndsbedömda servicelägenheter.

Skövde växer och befolkningen blir äldre. Det gör också att behovet av bostäder anpassade för äldre ökar. Samtidigt har antalet personer som ansöker om och beviljas servicelägenhet i Skövde blivit färre de senaste åren. Det har resulterat i att flera står tomma. För att råda bot på detta kommer en stor del av servicelägenhetsbeståndet successivt att göras om till trygghetsboende, enligt ett inriktningsbeslut i vård- och omsorgsnämnden.

– Syftet är att kunna erbjuda fler äldre, utan biståndsprövning, en anpassad bostad förknippat med god tillgänglighet, trygghet och en bostad där man har möjlighet att bo långt upp i åren även om man kommer att vara i behov av insatser från hemtjänst, säger Jonas Engelbrektsson, avdelningschef äldreomsorg.

För att kunna söka lägenhet i trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. Lägenheterna fördelas genom ett kösystem. Vem som ska administrera detta är inte klart så än så länge går det inte att göra någon intresseanmälan.

Vad som däremot är klart är att Bagarens 89 servicelägenheter blir trygghetsboende, liksom 22 servicelägenheter som finns i en separat trappuppgång vid äldreboendet Boken. I Tidan handlar det om sex lägenheter på Solgården och i Timmersdala om fyra lägenheter på Billingsdal.

– Det bor ju äldre i lägenheterna i dag så omställningen görs successivt i takt med att nya personer flyttar in. De som i dag bor i servicelägenhet bor kvar med alla stödinsatser, säger Jonas Engelbrektsson.

De 71 lägenheterna på Käpplunda gärde förblir biståndsbedömda servicelägenheter.