29 maj 2015 15:56

29 maj 2015 15:57

Ivo-anmälan efter dödsfall

ANMÄLAN

En patient som skrivits ut från Skaraborgs sjukhus Skövde kom två dagar senare till akutmottagningen med hjärtstopp. Patienten, som hittades livlös i hemmet, avled senare på grund av en blodpropp i lungan.

Patienten opererades först på ett sjukhus utanför Västra Götalandsregionen, och förflyttades till Skaraborgs sjukhus Skövde.

Skas har anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En patient som skrivits ut från Skaraborgs sjukhus Skövde kom två dagar senare till akutmottagningen med hjärtstopp. Patienten, som hittades livlös i hemmet, avled senare på grund av en blodpropp i lungan.

Patienten opererades först på ett sjukhus utanför Västra Götalandsregionen, och förflyttades till Skaraborgs sjukhus Skövde.

Skas har anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.