29 maj 2015 06:00

29 maj 2015 06:00

Organisatorisk succé för miljösamverkan

SKÖVDE: Miljösamverkan östra Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, är en organisatorisk succé. Det säger miljönämndens ordföranden Ulf Eriksson (C).

– Den är både kvalitetsmässigt och ekonomiskt effektiv, vilket också var tanken.

Budget och strategisk plan för 2016-2018 var en punkt som var uppe på Miljönämnden östra Skaraborgs senaste sammanträde.

– Mös är ju en organisatorisk succé. Det har visat sig att den är både kvalitetsmässigt och ekonomiskt effektiv. Den har förmåga att klara av ekonomisk utveckling, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

Nästa år får kommunerna betala 2,3 procent mer än i år. Men, säger Eriksson, organisationen är effektiv och de senaste åren har det inneburit att kommunerna fått tillbaka pengar.

– I princip har kostnaderna, när man tittar över tid, gått ner.

Kommunerna Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg betalar 45 procent av verksamhetens kostnad, resten är avgifter från näringsverksamheten. Kommunernas del är 13 miljoner, 115 kronor per invånare 2014. Förra året fick kommunerna tillbaka 700 000 kronor eftersom verksamheten gått med överskott.

– Systemet innebär också att vi kan hålla rimliga avgifter, säger Ulf Eriksson och berättar att taxorna nu ses över.

Det handlar om taxor för miljöbalken och livsmedels- och foderlagstiftningen.

– Vi försöker jobba med att stimulera det goda, det positiva. När företag och liknande jobbar utifrån vårt regelverk ska de ha något för det. Vi ger rabatter till dem som är bra för det underlättar vårt arbete. Det finns ett antal näringsverksamheter där vi går in och sänker avgifterna. Vi har ett bonussystem som sänker för, om jag uttrycker mig så, de bästa. Dit kan alla komma, säger Ulf Eriksson.

– Men vi höjer också för dem som slarvar, tillägger Sonja Lejmark, förbundschef.

Det finns också en grupp som får oförändrad taxa

Kommunalförbund får dock inte besluta om avgifter så det kommer att hamna på fem fullmäktigeförsamlingar att fatta detta beslut. Det är tänkt att gälla från 2016.

Budget och strategisk plan för 2016-2018 var en punkt som var uppe på Miljönämnden östra Skaraborgs senaste sammanträde.

– Mös är ju en organisatorisk succé. Det har visat sig att den är både kvalitetsmässigt och ekonomiskt effektiv. Den har förmåga att klara av ekonomisk utveckling, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

Nästa år får kommunerna betala 2,3 procent mer än i år. Men, säger Eriksson, organisationen är effektiv och de senaste åren har det inneburit att kommunerna fått tillbaka pengar.

– I princip har kostnaderna, när man tittar över tid, gått ner.

Kommunerna Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg betalar 45 procent av verksamhetens kostnad, resten är avgifter från näringsverksamheten. Kommunernas del är 13 miljoner, 115 kronor per invånare 2014. Förra året fick kommunerna tillbaka 700 000 kronor eftersom verksamheten gått med överskott.

– Systemet innebär också att vi kan hålla rimliga avgifter, säger Ulf Eriksson och berättar att taxorna nu ses över.

Det handlar om taxor för miljöbalken och livsmedels- och foderlagstiftningen.

– Vi försöker jobba med att stimulera det goda, det positiva. När företag och liknande jobbar utifrån vårt regelverk ska de ha något för det. Vi ger rabatter till dem som är bra för det underlättar vårt arbete. Det finns ett antal näringsverksamheter där vi går in och sänker avgifterna. Vi har ett bonussystem som sänker för, om jag uttrycker mig så, de bästa. Dit kan alla komma, säger Ulf Eriksson.

– Men vi höjer också för dem som slarvar, tillägger Sonja Lejmark, förbundschef.

Det finns också en grupp som får oförändrad taxa

Kommunalförbund får dock inte besluta om avgifter så det kommer att hamna på fem fullmäktigeförsamlingar att fatta detta beslut. Det är tänkt att gälla från 2016.