29 maj 2015 06:00

29 maj 2015 06:00

Överbeläggning på lungmedicin

Det är trångt på lungmedicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

– Men vi har inga patienter i korridorerna, säger verksamhetschefen Anette Trenge Jarlshammar.

Snart inleds semesterperioden på Skas och då brukar det bli trångt på avdelningarna. Inte minst på medicin då avdelningar i Falköping och Mariestad stängs och ett antal patienter måste flyttas.

I mitten av veckan fick lungmedicin öppna sex extra vårdplatser på den egna avdelningen samt utlokalisera fyra patienter till kirurgiområdet.

Ingen i korridoren

– Vi räknar med att hålla de platserna öppna ett tag, men alla patienter har riktiga vårdplatser; ingen behöver ligga i korridoren, säger Anette Trenge Jarlshammar.

Hon tillägger:

– Problemet är att vi måste använda bemanningen på platserna vi öppnar; då blir det övertid vilket sliter på personalen.

Brist året om

Hon konstaterar att det är brist på vårdplatser året om, och att det skulle behöva fler platser för att nå idealet på en beläggning av 85 till 90 procent av platserna.

– En normalvecka ligger vi på mellan 95 och 105 procent, vi har toppar upp till 117 procent. Vi har en strategi om att öppna fler platser, men det hänger på rekryteringen av personal, säger Trenge Jarlshammar.

Hon hoppas att Skas kan öppna 30-talet, varav 14 på medicin, nya vårdplatser under hösten.

Nästan som 2014

Under sommaren stängs 16 vårdplatser på medicin i Mariestad. 28 vårdplatser i Falköping stängs eller flyttas till Skövde. Skaraborgs sjukhus kommer att ha minst 238 vårdplatser, varav 63 i Lidköping, inom medicin under sommaren.

– Det är nästan lika många som under sommaren 2014, säger sommarsamordnaren Morgan Persson.

Snart inleds semesterperioden på Skas och då brukar det bli trångt på avdelningarna. Inte minst på medicin då avdelningar i Falköping och Mariestad stängs och ett antal patienter måste flyttas.

I mitten av veckan fick lungmedicin öppna sex extra vårdplatser på den egna avdelningen samt utlokalisera fyra patienter till kirurgiområdet.

Ingen i korridoren

– Vi räknar med att hålla de platserna öppna ett tag, men alla patienter har riktiga vårdplatser; ingen behöver ligga i korridoren, säger Anette Trenge Jarlshammar.

Hon tillägger:

– Problemet är att vi måste använda bemanningen på platserna vi öppnar; då blir det övertid vilket sliter på personalen.

Brist året om

Hon konstaterar att det är brist på vårdplatser året om, och att det skulle behöva fler platser för att nå idealet på en beläggning av 85 till 90 procent av platserna.

– En normalvecka ligger vi på mellan 95 och 105 procent, vi har toppar upp till 117 procent. Vi har en strategi om att öppna fler platser, men det hänger på rekryteringen av personal, säger Trenge Jarlshammar.

Hon hoppas att Skas kan öppna 30-talet, varav 14 på medicin, nya vårdplatser under hösten.

Nästan som 2014

Under sommaren stängs 16 vårdplatser på medicin i Mariestad. 28 vårdplatser i Falköping stängs eller flyttas till Skövde. Skaraborgs sjukhus kommer att ha minst 238 vårdplatser, varav 63 i Lidköping, inom medicin under sommaren.

– Det är nästan lika många som under sommaren 2014, säger sommarsamordnaren Morgan Persson.