30 maj 2015 20:00

30 maj 2015 20:00

Hett vatten mot maskrosen

SKÖVDE: Satsar på ny teknik

Med 98-gradigt vatten går det att bekämpa ogräs på ett mer miljövänligt sätt.

Det hoppas Skövde Farmartjänst som i år provar att ersätta bekämpningsmedel med vanligt vatten.

Fredrik Åkesson visar hur tekniken fungerar. Utrustningen kan liknas vid en högtryckstvätt, men här används hett vatten och lågt tryck.

Med ett munstycke på två små hjul låter Fredrik vattnet sakta rinna ner mot maskrosorna som växer vid stenfoten på en av byggnaderna vid Högskolan i Skövde. Det fräser och ångar om vattnet.

– Temperaturen är perfekt när det puttrar och fräser lite, säger han.

In i cellerna

På en släpkärra intill står utrustningen där en dieselbrännare hettar upp vattnet till cirka 98 grader vilket beskrivs som den perfekta temperaturen för att ta död på maskrosor och annat ogräs. Bakom just den här maskinen står ett norskt företag som lanserade den på Elmia 2013.

– Vattnet går in i cellerna på växten och ner i rotsystemet. Den dör och efter några dagar blir ogräset brunt, säger Roger Åkesson.

Familjeföretag

Han och bröderna Fredrik och Anders driver företaget Skövde Farmartjänst tillsammans. Fastighetsskötsel är den största delen och de har stora ytor att sköta under sommarhalvåret.

– Det finns ökad efterfrågan på att använda miljömässigt bättre alternativ och vi tror att vi lägger rätt i tiden. Vad vi vet är vi först i Skövde med detta, säger Roger.

Hårdgjorda ytor, i skarven mellan plattor, grusgångar, och i rabatter är tänkbara användningsområden.

Vattnet biter även bra på mossa.

Sparar timmar

Tidigare har Farmartjänst använt bekämpningsmedel som Roundup, men även jobbat med gasolbrännare eller ättika. Många timmar läggs åt att för hand bekämpa ogräs.

Men som vid all ogräsbekämpning – tyvärr kommer ju maskrosorna förr eller senare tillbaka.

– Men jag tror att vi kommer att spara in timmar på att använda hetvatten. Ytor som vi manuellt behöver gå över fem–sex gånger per säsong kanske vi klarar på tre gånger. Framförallt på stora ytor och på kullersten, tror Roger.

Fredrik Åkesson visar hur tekniken fungerar. Utrustningen kan liknas vid en högtryckstvätt, men här används hett vatten och lågt tryck.

Med ett munstycke på två små hjul låter Fredrik vattnet sakta rinna ner mot maskrosorna som växer vid stenfoten på en av byggnaderna vid Högskolan i Skövde. Det fräser och ångar om vattnet.

– Temperaturen är perfekt när det puttrar och fräser lite, säger han.

In i cellerna

På en släpkärra intill står utrustningen där en dieselbrännare hettar upp vattnet till cirka 98 grader vilket beskrivs som den perfekta temperaturen för att ta död på maskrosor och annat ogräs. Bakom just den här maskinen står ett norskt företag som lanserade den på Elmia 2013.

– Vattnet går in i cellerna på växten och ner i rotsystemet. Den dör och efter några dagar blir ogräset brunt, säger Roger Åkesson.

Familjeföretag

Han och bröderna Fredrik och Anders driver företaget Skövde Farmartjänst tillsammans. Fastighetsskötsel är den största delen och de har stora ytor att sköta under sommarhalvåret.

– Det finns ökad efterfrågan på att använda miljömässigt bättre alternativ och vi tror att vi lägger rätt i tiden. Vad vi vet är vi först i Skövde med detta, säger Roger.

Hårdgjorda ytor, i skarven mellan plattor, grusgångar, och i rabatter är tänkbara användningsområden.

Vattnet biter även bra på mossa.

Sparar timmar

Tidigare har Farmartjänst använt bekämpningsmedel som Roundup, men även jobbat med gasolbrännare eller ättika. Många timmar läggs åt att för hand bekämpa ogräs.

Men som vid all ogräsbekämpning – tyvärr kommer ju maskrosorna förr eller senare tillbaka.

– Men jag tror att vi kommer att spara in timmar på att använda hetvatten. Ytor som vi manuellt behöver gå över fem–sex gånger per säsong kanske vi klarar på tre gånger. Framförallt på stora ytor och på kullersten, tror Roger.

Fakta

Skövde Farmartjänst startades 1989 av 16 lantbrukare som erbjöd jordbrukstjänster. I dag är det ett familjeföretag som sysslar med markarbeten, fastighetsservice och snickeri främst i Skövde, men även i grannkommuner.

Företaget ägs av bröderna Roger, Anders och Fredrik som för några år sedan tog över av pappa Roland.

Källa: