31 maj 2015 19:54

31 maj 2015 19:55

Välgörenhetskonsert med gospel

Fler än 200 personer slöt upp i Helena kyrka under den välgörenhetskonsert som Svenska kyrkan anordnade under söndagskvällen.

Initiativet till konserten hade tagits av gospelkören och det var också de som tog befälet i inledningen. Ett videoinslag med Martin Luther Kings välkända tal ”I have a dream” projicerades på kyrkväggen och satte prägel på resten av konserten.

”Viktig handling”

Tina Frid var solist i gospelkören och fick snart sällskap av maken Bo som såg detta som en viktig handling.

– Det är viktigt att visa saker som vi tror på och drömmen om allas lika värde lever fortfarande.

Tillsammans sjöng de låten ”To make you feel my love”.

– Byt gärna ut det sista ordet mot något du själv tror på eller brinner för. Det här är inte bara en kärlekssång, som Bob Dylan skrev.

Karin Långström Vinge gav sin bild av nutida Sverige.

– Det är en reva i Välfärdssverige som vi inte alltid ser, säger hon och påminner om den gyllene regeln som finns i både kristendomen och Islam: Gör för andra vad du vill att de ska göra för dig.

Hon berättade också kort om Lyktans arbete, en hjälp som fyller två år.

– Vi försöker återupprätta människovärdet hos de flyktingar som vi möter.

Arrangörerna berättade om läget i Syrien och terrororganisationen ISIS framfart i landet.

Den avslutande kollekten gick till Lyktans arbete soch en resa eller utflykt med flyktingfamiljerna.

För den som nu mer inte har några kontanter på sig så påminde Svenska kyrkan om att de också har ett swishnummer, alltså en snabbtransaktion från mobilen om man kopplar kontonumret till en applikation.

Solister var även Andreas Berglund och Susanna Venetvaara.

Initiativet till konserten hade tagits av gospelkören och det var också de som tog befälet i inledningen. Ett videoinslag med Martin Luther Kings välkända tal ”I have a dream” projicerades på kyrkväggen och satte prägel på resten av konserten.

”Viktig handling”

Tina Frid var solist i gospelkören och fick snart sällskap av maken Bo som såg detta som en viktig handling.

– Det är viktigt att visa saker som vi tror på och drömmen om allas lika värde lever fortfarande.

Tillsammans sjöng de låten ”To make you feel my love”.

– Byt gärna ut det sista ordet mot något du själv tror på eller brinner för. Det här är inte bara en kärlekssång, som Bob Dylan skrev.

Karin Långström Vinge gav sin bild av nutida Sverige.

– Det är en reva i Välfärdssverige som vi inte alltid ser, säger hon och påminner om den gyllene regeln som finns i både kristendomen och Islam: Gör för andra vad du vill att de ska göra för dig.

Hon berättade också kort om Lyktans arbete, en hjälp som fyller två år.

– Vi försöker återupprätta människovärdet hos de flyktingar som vi möter.

Arrangörerna berättade om läget i Syrien och terrororganisationen ISIS framfart i landet.

Den avslutande kollekten gick till Lyktans arbete soch en resa eller utflykt med flyktingfamiljerna.

För den som nu mer inte har några kontanter på sig så påminde Svenska kyrkan om att de också har ett swishnummer, alltså en snabbtransaktion från mobilen om man kopplar kontonumret till en applikation.

Solister var även Andreas Berglund och Susanna Venetvaara.

  • Rikard Jansson