01 jun 2015 15:39

01 jun 2015 15:39

Budgetsatsning ska ge resultat på sikt

Socialdemokraterna vill avsätta 15 miljoner kronor till social investeringsfond

Socialdemokraterna har presenterat sitt budgetförslag för 2016.

Bland annat vill man avsätta 15 miljoner kronor till en social investeringsfond, vilket ger ett lägre resultat totalt.

– Det blir ett sämre resultat i början, men man får tillbaka det många gånger om på sikt, säger Marie Ekman, kommunalråd.

Nyligen presenterade alliansen sin budget för 2016 och nu har även Socialdemokraterna gett sin syn på den ekonomiska framtiden. Socialdemokraterna fortsätter att förespråka avsättande av medel till en social investeringsfond, vilket de menar har varit framgångsrikt i andra kommuner. Framförallt handlar det om att skapa medel för förebyggande arbete inom barn- och ungdomssektorn. Meningen är att man från investeringsfonden ska kunna söka finansiering till olika projekt.

– Vi har drivit det i tre-fyra år och sagt att vi vill avsätta medel till det i budgeten, fortsätter Ekman.

15 miljoner på Billingen

För att finansiera det väljer man att satsa avsevärt mindre pengar på Billingens fritidsområde jämfört med alliansen. Alliansen hade avsatt 30 miljoner kronor över tre år för att utveckla Billingen.

– Vi har satt 15 miljoner kronor och i stället väljer vi att sätta de andra 15 miljoner kronorna till investeringsfonden.

Socialdemokraterna väljer också att inte effektivisera lika hårt inom barn- och utbildningsnämnden som alliansen har gjort. Organisationen är ny och man anser att det behövs tid för att den ska sätta sig. Dessutom vill Socialdemokraterna prioritera elevhälsan i sin budget och partiet lyfter också fram vikten av att alla skolor ska vara lika värda.

När det gäller kultur och fritid betonar man att fritidsgårdarna är prioriterade och dessutom lägger man 1,5 miljoner kronor för att stärka upp musikskolan.

Socialdemokraterna satsar också pengar på en familjecentral och utveckling av den kommunala vakansförmedlingen som man anser kan användas på ett bättre sätt. Socialdemokraterna vill samtidigt lägga pengar på att göra om timanställningar till fasta anställningar.

I Socialdemokraternas budget blir det ett resultat på 39,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det överskott på 52,4 miljoner kronor som alliansen räknar med.

– Vi har ett lägre resultat, men försvarar det med att vi sätter 15 miljoner kronor i fonden och arbetar långsiktigt, säger Marie Ekman om budgeten som totalt omfattar knappt 2,6 miljarder kronor.

Hon konstaterar också att nu när den socialdemokratiskt ledda regeringen får igenom sin budget kommer det att innebära tillskott för kommunerna. Förmodligen redan till hösten, men definitivt till 2016.

– De kommer att komma med förslag som gynnar Skövde kommun, men hur mycket pengar det blir vet vi inte, säger Ekman.

– Det blir ett sämre resultat i början, men man får tillbaka det många gånger om på sikt, säger Marie Ekman, kommunalråd.

Nyligen presenterade alliansen sin budget för 2016 och nu har även Socialdemokraterna gett sin syn på den ekonomiska framtiden. Socialdemokraterna fortsätter att förespråka avsättande av medel till en social investeringsfond, vilket de menar har varit framgångsrikt i andra kommuner. Framförallt handlar det om att skapa medel för förebyggande arbete inom barn- och ungdomssektorn. Meningen är att man från investeringsfonden ska kunna söka finansiering till olika projekt.

– Vi har drivit det i tre-fyra år och sagt att vi vill avsätta medel till det i budgeten, fortsätter Ekman.

15 miljoner på Billingen

För att finansiera det väljer man att satsa avsevärt mindre pengar på Billingens fritidsområde jämfört med alliansen. Alliansen hade avsatt 30 miljoner kronor över tre år för att utveckla Billingen.

– Vi har satt 15 miljoner kronor och i stället väljer vi att sätta de andra 15 miljoner kronorna till investeringsfonden.

Socialdemokraterna väljer också att inte effektivisera lika hårt inom barn- och utbildningsnämnden som alliansen har gjort. Organisationen är ny och man anser att det behövs tid för att den ska sätta sig. Dessutom vill Socialdemokraterna prioritera elevhälsan i sin budget och partiet lyfter också fram vikten av att alla skolor ska vara lika värda.

När det gäller kultur och fritid betonar man att fritidsgårdarna är prioriterade och dessutom lägger man 1,5 miljoner kronor för att stärka upp musikskolan.

Socialdemokraterna satsar också pengar på en familjecentral och utveckling av den kommunala vakansförmedlingen som man anser kan användas på ett bättre sätt. Socialdemokraterna vill samtidigt lägga pengar på att göra om timanställningar till fasta anställningar.

I Socialdemokraternas budget blir det ett resultat på 39,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det överskott på 52,4 miljoner kronor som alliansen räknar med.

– Vi har ett lägre resultat, men försvarar det med att vi sätter 15 miljoner kronor i fonden och arbetar långsiktigt, säger Marie Ekman om budgeten som totalt omfattar knappt 2,6 miljarder kronor.

Hon konstaterar också att nu när den socialdemokratiskt ledda regeringen får igenom sin budget kommer det att innebära tillskott för kommunerna. Förmodligen redan till hösten, men definitivt till 2016.

– De kommer att komma med förslag som gynnar Skövde kommun, men hur mycket pengar det blir vet vi inte, säger Ekman.