01 jun 2015 10:12

01 jun 2015 10:15

Ovanlig åtgärd hos Skövdepolisen

Ärendehögarna växer hos Skövdepolisen. För att beta av högarna vidtogs i lördags en ovanlig åtgärd – åtta polismän kallades in på övertid.

– Det var nödvändigt, säger Tony Johansson, utredningsbefäl, till SLA

Antalet ärenden som kommer in till polisen ökar. Under den ordinarie arbetstiden hinner utredarna inte med de växande högarna.

– Situationen har varit extrem nu, bland annat beroende på många pensionsavgångar. Vi var tvungna att hitta på något för att ärendena inte ska bli liggande för länge. Därför tog vi till denna ovanliga åtgärd, säger Tony Johansson.

Åtta poliser arbetade ett antal timmar på övertid i lördags för att beta av ärendehögarna.

– Det handlar om sådant som inte har direktavskrivit, ärenden där den kanske krävdes någon extra åtgärd som exempelvis ytterligare ett samtal till målsäganden.

Vidare utredning

I lördags skrevs 105 ärenden av på olika avskrivningsgrunder.

– Men det är bättre att målsägandena får ett hyfsat snabbt besked, även om det ur deras synvinkel är negativt. Men vi vill ju inte att ärendena ska bli liggande här i ett halvår eller ett år.

– Flera av de målsäganden vi pratade med i lördags verkade tycka att det var bra att de fick ett besked.

Ett tiotal ärenden av dem som utredarna gick igenom kommer att utredas vidare.

Åtgärden i lördags var framgångsrik och Tony Johansson kan tänka sig att ta till något liknande igen.

– Vi får se, det kan bli aktuellt efter sommaren igen.

Antalet ärenden som kommer in till polisen ökar. Under den ordinarie arbetstiden hinner utredarna inte med de växande högarna.

– Situationen har varit extrem nu, bland annat beroende på många pensionsavgångar. Vi var tvungna att hitta på något för att ärendena inte ska bli liggande för länge. Därför tog vi till denna ovanliga åtgärd, säger Tony Johansson.

Åtta poliser arbetade ett antal timmar på övertid i lördags för att beta av ärendehögarna.

– Det handlar om sådant som inte har direktavskrivit, ärenden där den kanske krävdes någon extra åtgärd som exempelvis ytterligare ett samtal till målsäganden.

Vidare utredning

I lördags skrevs 105 ärenden av på olika avskrivningsgrunder.

– Men det är bättre att målsägandena får ett hyfsat snabbt besked, även om det ur deras synvinkel är negativt. Men vi vill ju inte att ärendena ska bli liggande här i ett halvår eller ett år.

– Flera av de målsäganden vi pratade med i lördags verkade tycka att det var bra att de fick ett besked.

Ett tiotal ärenden av dem som utredarna gick igenom kommer att utredas vidare.

Åtgärden i lördags var framgångsrik och Tony Johansson kan tänka sig att ta till något liknande igen.

– Vi får se, det kan bli aktuellt efter sommaren igen.