02 jun 2015 17:34

02 jun 2015 18:04

Avslag för tingshusprotest - detaljplanen ligger fast

De som överklagade den nya detaljplanen för tingshusparken fick inget gehör hos länsstyrelsen. Skövde kommun fick även nej på sin begäran om snabbstart för ombyggnaden.

Det framgår av ett färskt beslut hos Länsstyrelsen för Västra Götaland. 14 personer överklagade den nya detaljplanen som innebär att tingshusparken bebyggs med bostäder.

Deras argument var dock inte tillräckliga. Länsstyrelsen anser inte att beslutsunderlaget har varit bristfälligt. Kommunens avvägning mellan enskilda och allmänna intressen anses rimlig.

Bostadsrättsägarna i grannhuset har argumenterat för att minskat solinsläpp och förtätning sänker värdena på deras bostadsrätter. Länsstyrelsen skriver att det är omöjligt att veta, men även om det blir så är det en följd av förändringen som måste accepteras.

Skövde kommunen hade samtidigt begärt att arbetena med tingshuset kunde påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Det avslog länsstyrelsen med hänvisning till att det inte är uppenbart att tingshuset inte berörs av överklagandena.

Det framgår av ett färskt beslut hos Länsstyrelsen för Västra Götaland. 14 personer överklagade den nya detaljplanen som innebär att tingshusparken bebyggs med bostäder.

Deras argument var dock inte tillräckliga. Länsstyrelsen anser inte att beslutsunderlaget har varit bristfälligt. Kommunens avvägning mellan enskilda och allmänna intressen anses rimlig.

Bostadsrättsägarna i grannhuset har argumenterat för att minskat solinsläpp och förtätning sänker värdena på deras bostadsrätter. Länsstyrelsen skriver att det är omöjligt att veta, men även om det blir så är det en följd av förändringen som måste accepteras.

Skövde kommunen hade samtidigt begärt att arbetena med tingshuset kunde påbörjas innan detaljplanen vunnit laga kraft. Det avslog länsstyrelsen med hänvisning till att det inte är uppenbart att tingshuset inte berörs av överklagandena.