02 jun 2015 20:36

02 jun 2015 20:36

Mångkulturellt broderihjul

Bosniskt broderi är det som står i fokus i Slöjdens hus i Skövde under sommaren. På lördag öppnar utställningen.

Under maj har allmänheten kunnat ta del av en bosnisk broderiutställning i Göteborg. Utställningen med namnet ”Broderihjulet” har nu snurrat vidare, och kommer under sommaren att visas upp i Slöjdens hus i centrala Skövde.

– Det är en mångkulturell utställning, där vi vill visa på integration, säger Sabaheta Vehabovic från NBV och fortsätter:

– Hantverk har inga gränser. Alla kan vara med, och det är roligt att träffas så här, säger hon.

Sabaheta har tillsammans med Liselotte Karlberg arbetat med att iordningställa utställningen i Slöjdens hus, som på lördag öppnar för allmänheten.

– Utställningen kommer att vara här till någon gång i augusti, säger Sabaheta och berättar att de ännu inte har bestämt något slutdatum.

– Meningen är att Broderihjulet ska snurra vidare för att visas på olika ställen i regionen. Men vi vet ännu inte vart nästa stopp efter Skövde blir, säger Liselotte.

Under maj har allmänheten kunnat ta del av en bosnisk broderiutställning i Göteborg. Utställningen med namnet ”Broderihjulet” har nu snurrat vidare, och kommer under sommaren att visas upp i Slöjdens hus i centrala Skövde.

– Det är en mångkulturell utställning, där vi vill visa på integration, säger Sabaheta Vehabovic från NBV och fortsätter:

– Hantverk har inga gränser. Alla kan vara med, och det är roligt att träffas så här, säger hon.

Sabaheta har tillsammans med Liselotte Karlberg arbetat med att iordningställa utställningen i Slöjdens hus, som på lördag öppnar för allmänheten.

– Utställningen kommer att vara här till någon gång i augusti, säger Sabaheta och berättar att de ännu inte har bestämt något slutdatum.

– Meningen är att Broderihjulet ska snurra vidare för att visas på olika ställen i regionen. Men vi vet ännu inte vart nästa stopp efter Skövde blir, säger Liselotte.