02 jun 2015 13:30

02 jun 2015 15:00

MP vill satsa på ekologisk mat

SKÖVDE: Budgetförslag 2016

Ekologisk, helst närproducerad, mat till skolor och äldreboenden. Det är Miljöpartiet de grönas viktigaste fråga i Skövde och också något partiet vill satsa på i sin budget.

Miljöpartiet de grönas vision är ett långsiktigt hållbart, ekologiskt och rättvist Skövde. I partiets budgetförslag för 2016 står det att den viktigaste frågan är ekologisk, helst närproducerad, mat till skolor och äldreboenden.

– Detta för att hur vi producerar vår mat har stor inverkan på miljön, på klimatet, på vattnet och på jorden. Mer ekologisk mat i kommunens kök ger möjligheter för lokala lantbrukare att öka mängden ekologiskt producerad mat, står det i budgetförslaget.

Det mesta som Miljöpartiet vill göra innebär enligt partiet inte ökade kostnader, det handlar i stället om en förståelse och viljeinriktning. Men partiet vill ha en viss omfördelning av budgeterade kostnader, förutom maten till skolor och äldreboenden vill partiet bland annat följande:

Utreda om det finns gifter, kemikalier och hormonstörande ämnen i förskolorna och starta saneringsarbetet, starta Naturskolan igen och ge mer resurser till Musikskolan. Öka takten på energieffektiviseringarna av kommunens fastigheter, öka andelen fossilfri energi, bli mer självförsörjande på el och inköp av grön el, tidigarelägga byggandet fler säkra bilfria cykelvägar och ge mer resurser till kommunens miljösamordnare. Öka satsningen på tjejer och kvinnors idrottsutövande och andra intressen samt satsa på ökad integration. Avveckla Skövde flygplats AB och minska anslaget till Next Skövde Destinationsutveckling AB.

Miljöpartiet de grönas vision är ett långsiktigt hållbart, ekologiskt och rättvist Skövde. I partiets budgetförslag för 2016 står det att den viktigaste frågan är ekologisk, helst närproducerad, mat till skolor och äldreboenden.

– Detta för att hur vi producerar vår mat har stor inverkan på miljön, på klimatet, på vattnet och på jorden. Mer ekologisk mat i kommunens kök ger möjligheter för lokala lantbrukare att öka mängden ekologiskt producerad mat, står det i budgetförslaget.

Det mesta som Miljöpartiet vill göra innebär enligt partiet inte ökade kostnader, det handlar i stället om en förståelse och viljeinriktning. Men partiet vill ha en viss omfördelning av budgeterade kostnader, förutom maten till skolor och äldreboenden vill partiet bland annat följande:

Utreda om det finns gifter, kemikalier och hormonstörande ämnen i förskolorna och starta saneringsarbetet, starta Naturskolan igen och ge mer resurser till Musikskolan. Öka takten på energieffektiviseringarna av kommunens fastigheter, öka andelen fossilfri energi, bli mer självförsörjande på el och inköp av grön el, tidigarelägga byggandet fler säkra bilfria cykelvägar och ge mer resurser till kommunens miljösamordnare. Öka satsningen på tjejer och kvinnors idrottsutövande och andra intressen samt satsa på ökad integration. Avveckla Skövde flygplats AB och minska anslaget till Next Skövde Destinationsutveckling AB.