03 jun 2015 17:41

03 jun 2015 17:41

Nytt program på högskolan

Ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och näringslivet mynnar nu ut i ett nytt masterprogram inom molekylärbiologi.

Området biomarkörer är applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man få reda på hur olika gifter påverkar miljön.

Högskolan har tillsammans med tretton partnerföretag beviljats medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att utveckla och sjösätta ett nytt utbildningsprogram på masternivå. Programmet kommer att starta hösten 2017.

– Det känns väldigt roligt att få möjligheten att utveckla den här utbildningen tillsammans med näringslivet och på ett planerat sätt stärka upp med den kompetens som näringslivet efterfrågar, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi.

Området biomarkörer är redan ett starkt forskningsområde i Skövde, bland annat forskar man för att med biomarkörers hjälp tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, olika typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. I grund och botten handlar det om att rädda liv och minska mänskligt lidande.

Området biomarkörer är applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man få reda på hur olika gifter påverkar miljön.

Högskolan har tillsammans med tretton partnerföretag beviljats medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att utveckla och sjösätta ett nytt utbildningsprogram på masternivå. Programmet kommer att starta hösten 2017.

– Det känns väldigt roligt att få möjligheten att utveckla den här utbildningen tillsammans med näringslivet och på ett planerat sätt stärka upp med den kompetens som näringslivet efterfrågar, säger Patric Nilsson, biträdande professor i molekylärbiologi.

Området biomarkörer är redan ett starkt forskningsområde i Skövde, bland annat forskar man för att med biomarkörers hjälp tidigare kunna diagnosticera blodförgiftning, olika typer av cancer och autoimmuna sjukdomar. I grund och botten handlar det om att rädda liv och minska mänskligt lidande.