03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Skövde behöver växa mer än vision 2025

Tankesmedjor har kartlagt västsvenska städers profiler

Skövde måste träda fram som ledaren i Skaraborg och växa betydligt mer för att bli en självklar centralort i Västsverige. Det skriver Västsvenska Handelskammaren i sin färska rapport ”Västsvensk identitet”.

I arbetet Västsvenska Handelskammaren tagit hjälp av tankesmedjor från näringslivet som under ett års tid kartlagt de västsvenska städerna Skövde, Varberg, Borås, Trollhättan och Uddevallas respektive profiler och förutsättningar.

– När vi har tittat på Skövde har vi gjort det utifrån frågeställningen ”På vilket sätt kan Skövde bidra till att göra Västsverige starkare?”, vilket inte är detsamma som vad som är bäst för Skövde, säger Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg, till SLA.

Resultatet har lett fram till visioner för hur städerna kan växa och dra nytta av utvecklingen i Göteborg, utan att inbördes konkurrera med varandra.

Förtätning i city

För Skövdes del visar rapporten att staden måste ta på sig en mycket tydligare ledarroll i Skaraborg för att bli ett naturligt draglok, genom offensiv och modig stadsutveckling som innebär förtätning i city där ”det unika stadsberget” Billingen integreras och stationsmiljöer växer fram utmed järnvägen.

– Skövde skulle behöva släppa visionen om 60 000 och titta på hur man blir ännu större, varför inte dubbelt så stort? Då måste man våga släppa den gamla bruksmentaliteten och visa mod genom att bygga bostäder och kontor centralt, och inte detaljstyra minsta detalj i varje kvarter, säger Bjarne Pettersson som menar att Skövde och Skaraborg gynnas varken mer eller mindre om Skövde blir 60 000 invånare inom tio år.

– Det är alldeles för lite! Ska Skövde bli en centralort på allvar måste man upp i nivå med Borås (106 000).

Skövde beskrivs även som en stad med tung industri-, försvars- och sjukvårdsprägel, där tillverkning och produktion sysselsätter mer än var femte invånare och där samarbetet mellan högskola och näringsliv kan bli bättre. Samtidigt beskrivs tillverkningsindustrin som en riskfaktor, där en dominerande bransch gör kommunen känslig för nedläggningar.

I arbetet Västsvenska Handelskammaren tagit hjälp av tankesmedjor från näringslivet som under ett års tid kartlagt de västsvenska städerna Skövde, Varberg, Borås, Trollhättan och Uddevallas respektive profiler och förutsättningar.

– När vi har tittat på Skövde har vi gjort det utifrån frågeställningen ”På vilket sätt kan Skövde bidra till att göra Västsverige starkare?”, vilket inte är detsamma som vad som är bäst för Skövde, säger Bjarne Pettersson, regionchef Skaraborg, till SLA.

Resultatet har lett fram till visioner för hur städerna kan växa och dra nytta av utvecklingen i Göteborg, utan att inbördes konkurrera med varandra.

Förtätning i city

För Skövdes del visar rapporten att staden måste ta på sig en mycket tydligare ledarroll i Skaraborg för att bli ett naturligt draglok, genom offensiv och modig stadsutveckling som innebär förtätning i city där ”det unika stadsberget” Billingen integreras och stationsmiljöer växer fram utmed järnvägen.

– Skövde skulle behöva släppa visionen om 60 000 och titta på hur man blir ännu större, varför inte dubbelt så stort? Då måste man våga släppa den gamla bruksmentaliteten och visa mod genom att bygga bostäder och kontor centralt, och inte detaljstyra minsta detalj i varje kvarter, säger Bjarne Pettersson som menar att Skövde och Skaraborg gynnas varken mer eller mindre om Skövde blir 60 000 invånare inom tio år.

– Det är alldeles för lite! Ska Skövde bli en centralort på allvar måste man upp i nivå med Borås (106 000).

Skövde beskrivs även som en stad med tung industri-, försvars- och sjukvårdsprägel, där tillverkning och produktion sysselsätter mer än var femte invånare och där samarbetet mellan högskola och näringsliv kan bli bättre. Samtidigt beskrivs tillverkningsindustrin som en riskfaktor, där en dominerande bransch gör kommunen känslig för nedläggningar.