03 jun 2015 06:00

03 jun 2015 06:00

Växande kötider för våldsutsatta kvinnor

Kötiderna till verksamheten i Utväg Skaraborg blir allt längre och verksamheten gick med ett kraftigt underskott på 700 000 kronor i fjol.

Kommunerna i Skaraborg har nu sagt upp avtalet med Utväg som ska omförhandlas.

Utväg Skaraborg arbetar med våld i nära relationer och verksamheten vänder sig både till offer och till förövare liksom till barnen i drabbade familjer.

Behoven har ökat och under de senaste åren har väntetiden för de som vänt sig till Utväg ökat kraftigt.

– Det varierar under året, men i vissa lägen har vi haft väntetid på två månader innan det gått att hitta tider, säger enhetschefen Michael af Geijersstam Ottow.

Allvarligt

Väntetiderna har ökat under de senaste åren vilket är en allvarlig utveckling.

– De som tar kontakt med Utväg har ofta uppbådat både mod och styrka för att göra det. Den motivationen kan försvinna om de tvingas vänta två månader för en tid, säger han.

Den kliniska verksamheten är Utvägs mest omfattande del och det ökade behovet av deras tjänster påverkar också ekonomin.

På en omsättning på 4,3 miljoner kronor blev underskottet 700 000 kronor under 2014.

– Det beror på projektmedel som upphört och att vår grundbemanning inte täcker behoven.

Ny modell

En annan orsak är att en ny modell med tjänsteköp av gruppledare blivit kostsammare än beräknat.

Underskottet har fått kommunerna i Skaraborga att reagera. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar de Utväg Skaraborg, men samtliga är på väg att säga upp avtalet.

Socialnämnden i Skövde gjorde det i förra veckan.

– Verksamheten i Utväg är viktig och ska finnas kvar, men vi behöver se över avtalet, säger ordförande Elisabeth Svalefelt (M).

Enligt Michael af Geijersstam Ottow kommer en arbetsgrupp tillsättas för att arbeta fram förslag till ett nytt avtal och se över framtida finansiering.

Ny lagstiftning innebär samtidigt ökade krav på kommunerna att själva ha kompetens att arbeta med våld i nära relationer. Hur gränssnittet mellan kommunerna och Utvägs verksamhet ska se ut i framtiden är också något som arbetsgruppen ska titta över.

Under 2014 har cirka 300 personer haft kontakt med Utväg Skaraborg som erbjuder individuella stödsamtal, konsultationer och handledning samt gruppverksamhet.

Verksamheten vänder sig både till våldsutsatta och till våldsutövare av båda könen.

Utväg Skaraborg arbetar med våld i nära relationer och verksamheten vänder sig både till offer och till förövare liksom till barnen i drabbade familjer.

Behoven har ökat och under de senaste åren har väntetiden för de som vänt sig till Utväg ökat kraftigt.

– Det varierar under året, men i vissa lägen har vi haft väntetid på två månader innan det gått att hitta tider, säger enhetschefen Michael af Geijersstam Ottow.

Allvarligt

Väntetiderna har ökat under de senaste åren vilket är en allvarlig utveckling.

– De som tar kontakt med Utväg har ofta uppbådat både mod och styrka för att göra det. Den motivationen kan försvinna om de tvingas vänta två månader för en tid, säger han.

Den kliniska verksamheten är Utvägs mest omfattande del och det ökade behovet av deras tjänster påverkar också ekonomin.

På en omsättning på 4,3 miljoner kronor blev underskottet 700 000 kronor under 2014.

– Det beror på projektmedel som upphört och att vår grundbemanning inte täcker behoven.

Ny modell

En annan orsak är att en ny modell med tjänsteköp av gruppledare blivit kostsammare än beräknat.

Underskottet har fått kommunerna i Skaraborga att reagera. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar de Utväg Skaraborg, men samtliga är på väg att säga upp avtalet.

Socialnämnden i Skövde gjorde det i förra veckan.

– Verksamheten i Utväg är viktig och ska finnas kvar, men vi behöver se över avtalet, säger ordförande Elisabeth Svalefelt (M).

Enligt Michael af Geijersstam Ottow kommer en arbetsgrupp tillsättas för att arbeta fram förslag till ett nytt avtal och se över framtida finansiering.

Ny lagstiftning innebär samtidigt ökade krav på kommunerna att själva ha kompetens att arbeta med våld i nära relationer. Hur gränssnittet mellan kommunerna och Utvägs verksamhet ska se ut i framtiden är också något som arbetsgruppen ska titta över.

Under 2014 har cirka 300 personer haft kontakt med Utväg Skaraborg som erbjuder individuella stödsamtal, konsultationer och handledning samt gruppverksamhet.

Verksamheten vänder sig både till våldsutsatta och till våldsutövare av båda könen.