03 jun 2015 06:00

16 jun 2015 10:47

Vill sprida kunskap om det nordiska

FÖRENINGEN NORDEN: Med likheterna som grund

Föreningen Norden värnar om vårt gemensamma arv. Med likheter som grund vill de skapa en gemensam plattform, för samhörighet och gemensam styrka.

Föreningen Norden bildades för snart hundra år sedan och har hela tiden haft sitt huvudfokus på samarbete.

Med två världskrig i ryggen utvecklades arbetet till en gemensam folkrörelse.

– Man fick en känsla av enighet som baseras på likheter i språk och kultur. Sverige och Finland var ett land under 700 år, denna historiska förbindelse har hängt i. Har vi likvärdiga sociala förhållanden så underlättar det på många sätt, till exempel i arbete länderna emellan, menar Börje Lindén, ordförande i Föreningen Nordens lokalavdelning i Skövde.

Ökat intresse

I samband med enandet av den europeiska unionen så kom det nordiska samarbetet i skymundan. Idag ser Börje en motsatt tendens.

– Nu håller det på att bli mer fart. På statlig nivå pratas det om gemensamma försvarsövningar. Om vi verkar tillsammans i EU så får det en större tyngd, menar han.

Sprider kunskap

På riksplanet arbetar föreningen med större internationella projekt. Lokalavdelningarna fokuserar på att informera och öka kontakterna länderna emellan.

– I höst är det tänkt att vi ska ha föreläsningar om finska krigsbarn i Sverige. Sedan har vi en tradition med vänortsutbyte, nyligen var vi i danska Ringsted. 2017 blir det säkert Skövdes tur att stå som värd, säger Börje.

Välkomnar alla

Även om Föreningen Norden värnar starkt om de nordiska länderna så ser man med öppenhet mot andra kulturer och välkomnar särskilt medlemmar med utomeuropeiskt bakgrund.

– Det är ett av våra önskemål. Allting bygger på frivillighet och respekt för andra. Vi vill sprida vår tanke och skapa förståelse inom andra regioner. Samarbete mellan länder borde vara positivt, hävdar Börje.

Föreningen Norden bildades för snart hundra år sedan och har hela tiden haft sitt huvudfokus på samarbete.

Med två världskrig i ryggen utvecklades arbetet till en gemensam folkrörelse.

– Man fick en känsla av enighet som baseras på likheter i språk och kultur. Sverige och Finland var ett land under 700 år, denna historiska förbindelse har hängt i. Har vi likvärdiga sociala förhållanden så underlättar det på många sätt, till exempel i arbete länderna emellan, menar Börje Lindén, ordförande i Föreningen Nordens lokalavdelning i Skövde.

Ökat intresse

I samband med enandet av den europeiska unionen så kom det nordiska samarbetet i skymundan. Idag ser Börje en motsatt tendens.

– Nu håller det på att bli mer fart. På statlig nivå pratas det om gemensamma försvarsövningar. Om vi verkar tillsammans i EU så får det en större tyngd, menar han.

Sprider kunskap

På riksplanet arbetar föreningen med större internationella projekt. Lokalavdelningarna fokuserar på att informera och öka kontakterna länderna emellan.

– I höst är det tänkt att vi ska ha föreläsningar om finska krigsbarn i Sverige. Sedan har vi en tradition med vänortsutbyte, nyligen var vi i danska Ringsted. 2017 blir det säkert Skövdes tur att stå som värd, säger Börje.

Välkomnar alla

Även om Föreningen Norden värnar starkt om de nordiska länderna så ser man med öppenhet mot andra kulturer och välkomnar särskilt medlemmar med utomeuropeiskt bakgrund.

– Det är ett av våra önskemål. Allting bygger på frivillighet och respekt för andra. Vi vill sprida vår tanke och skapa förståelse inom andra regioner. Samarbete mellan länder borde vara positivt, hävdar Börje.