04 jun 2015 17:58

04 jun 2015 17:58

Då kan det bli ny Cementa-förhandling

Miljödomstolen i Vänersborg skickar nu Cementas ansökan om fortsatt täkttillstånd på remiss till myndigheter som länsstyrelsen, miljönämnden och kommunen samt berörda i övrigt.

Därmed tas processen om från början igen. Parterna har tid på sig till 24 juni att yttra sig om ansökan behöver kompletteras.

Därefter går bolags ansökan ut på en ny remissrunda. Preliminärt kan en huvudförhandling hållas i slutet av 2015.

Därmed tas processen om från början igen. Parterna har tid på sig till 24 juni att yttra sig om ansökan behöver kompletteras.

Därefter går bolags ansökan ut på en ny remissrunda. Preliminärt kan en huvudförhandling hållas i slutet av 2015.