04 jun 2015 05:00

04 jun 2015 05:00

Fortsatt miljonsatsning på Boulogner

Satsningen på Boulogner fortsätter – om alliansens planer blir verklighet läggs ytterligare nio miljoner kronor på att utveckla parken.

– Vi vet hur viktig den är för Skövdeborna, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Den nygamla badsjön i Boulogner som invigdes förra sommaren är en del av satsningen på Boulogner-området – att säga att den blev en succé är ingen överdrift. Bara sjöprojektet kostade fyra miljoner kronor och andra satsningar har också gjorts tidigare.

Men allianspartierna vill lägga ytterligare nio miljoner kronor på parken under en treårsperiod, 2016-2018. Det var ett av budskapen i budgetförslaget för 2016.

”Viktig park”

– Med detta vill vi visa att vi är medvetna om hur viktig parken är för Skövdeborna, säger Leif Walterum.

– Vi nås ofta av den uppgiften från invånarna.

Men politikerna har inte alls uttalat vad pengarna kan eller ska användas till.

– Nej, men vi markerar att satsningen på Boulogner fortsätter – det är ett signalvärde i det – och vi utgår från gestaltningsprogrammet för Boulogner som ju innehåller en mängd idéer och förslag.

Walterum nämner ändå att man gärna ser att möjligheterna till kaférörelse skapas, att man gör något kopplat till barn och därmed lek, kanske en skulpturpark och infrastrukturen behöver också ses över.

Fler aktiviteter

Men satsningens ska också innehålla annat än fysiska åtgärder.

– Parken är en perfekt mötesplats, inte minst sommartid. Men vi hoppas på fler aktiviteter som inte är så väderberoende och även övriga årstider.

Fördelning av pengar

Hur de nio miljonerna skulle kunna fördelas över perioden är inte planerat.

– Vi har satt en ram, men när pengarna faller ut är oklart.

Kommunen hyr ut gamla restaurang Boulogner till studentkåren och det är enligt Walterum i dag en ickefråga att kommunen skulle ”ta tillbaka” huset.

– Kårhuset fyller en viktig funktion för studenterna och frågan har inte varit aktuell.

Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige senare i juni.

Den nygamla badsjön i Boulogner som invigdes förra sommaren är en del av satsningen på Boulogner-området – att säga att den blev en succé är ingen överdrift. Bara sjöprojektet kostade fyra miljoner kronor och andra satsningar har också gjorts tidigare.

Men allianspartierna vill lägga ytterligare nio miljoner kronor på parken under en treårsperiod, 2016-2018. Det var ett av budskapen i budgetförslaget för 2016.

”Viktig park”

– Med detta vill vi visa att vi är medvetna om hur viktig parken är för Skövdeborna, säger Leif Walterum.

– Vi nås ofta av den uppgiften från invånarna.

Men politikerna har inte alls uttalat vad pengarna kan eller ska användas till.

– Nej, men vi markerar att satsningen på Boulogner fortsätter – det är ett signalvärde i det – och vi utgår från gestaltningsprogrammet för Boulogner som ju innehåller en mängd idéer och förslag.

Walterum nämner ändå att man gärna ser att möjligheterna till kaférörelse skapas, att man gör något kopplat till barn och därmed lek, kanske en skulpturpark och infrastrukturen behöver också ses över.

Fler aktiviteter

Men satsningens ska också innehålla annat än fysiska åtgärder.

– Parken är en perfekt mötesplats, inte minst sommartid. Men vi hoppas på fler aktiviteter som inte är så väderberoende och även övriga årstider.

Fördelning av pengar

Hur de nio miljonerna skulle kunna fördelas över perioden är inte planerat.

– Vi har satt en ram, men när pengarna faller ut är oklart.

Kommunen hyr ut gamla restaurang Boulogner till studentkåren och det är enligt Walterum i dag en ickefråga att kommunen skulle ”ta tillbaka” huset.

– Kårhuset fyller en viktig funktion för studenterna och frågan har inte varit aktuell.

Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige senare i juni.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.